Obavijest proizvođačima bobičastog voća

Kako nas prati kišovito vrijeme koje povoljno utječe na razvoj bolesti kupina i malina, preporučamo obaviti zaštitu protiv gljivičnih bolesti žute hrđe (Kuehneola uredinis) i uzročnika sušenja i pjegavosti izdanaka (Septocyta ruborum, Didymella applanata) nekim od fungicida: kupina (Folicur EW 25, Ridomil gold MZ pepite), malina (Folicur EW 25, Ridomil gold MZ, Score 250 EC).

Redovito pregledavati nasade i voditi brigu o mogućim mjerama zaštite protiv sive plijesni (Botrytis cinerea) nekim od fungicida: Swich 62,5 WG, Teldor SC 500, Pyrus 400 SC.

Preporučamo i redovito praćenje pojave lisnih uši, pupara, stjenica, grinja i u novije vrijeme octenih mušica.

Za suzbijanje lisnih ušiju u kupinama i malinama registriran je Calypso SC 480 i Primor 50 WG, za suzbijanje malininig pupara i stjenice Calypso 480 SC, za štetne grinje Vertimec i Kraft 18 EC i za octenu mušicu Calypso SC 480. 

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja, pridržavati se Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 14/14.

Ivana Češek, mag.ing.agr.
e-mail: ivana.cesek@mps.hr

Pripremi za ispis