Obavijest vinogradarima

Proteklih nekoliko dana pale su veće količine oborina. U narednim danima najavljuje se mogućnost novih oborina te upozoravamo vinogradare da kada im vremenske prilike omoguće izvrše zaštitu od uzročnika crne pjegavosti (Phomopsis viticola), plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i pepelnice (Uncinula necator).

Promjenjivo vrijeme sa oborinama  uzrokuje jak porast vegetacija kao i uvjete za  infekciju plamenjače. Zbog svega navedenog potrebno je provesti zaštitu protiv ove bolesti nekim od registriranih pripravaka: Mikal flash, Mikal premium F, Mankozeb, Verita (krajnji rok za upotrebu 14.11.2019.), Profiler, Polyram  DF, Penncozeb 75 DG, Alfil duplo, Fylal double, Nautile DG, Profilux, Reboot,  Electis WG, Curzate B WG, Moximate 505 WP, Manoxanil, Antracol WG 70 (krajnji rok za upotrebu 22.06.2019.).

Osim plamenjače potrebno je i pravovremeno  zaštiti vinograd od pepelnice posebno u vinogradima u kojima je prijašnjih godina zabilježena velika zaraza. Za suzbijanje pepelnice registrirani su slijedeći pripravci: Crystal KS, Nativo 75 WG, Postalon 90 SC, Talendo, Talendo exra, Stroby DF, Zato 50 WG. Osim navedenih pripravaka moguće je koristiti i sumporne pripravke: Cosavet DF, Chromosul 80,  Kalinosul 80 WG, Kossan WG, Kumulus DF, Sulfolac 80 WG, Sumpor SC 80 i Thiovit Jet. Pripravak kontaktnog djelovanja za preventivno suzbijanje pepelnice Karathane Gold 350 EC primjenjuju  se prije nego što su se razvili uvjeti za razvoj gljivičnih bolesti jer djeluju na površini biljke.

U pojedinim nasadima uočeni su simptomi djelovanja grinja te se preporuča korištenje sumpornih pripravaka koji imaju dobro djelovanje na smanjenje populacije navedenih štetnika.

Započeo je let pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana), dok let žutog grožđanog moljca (Eupoecillia ambiguella) nije zabilježen! Njihovo suzbijanje trenutno nije potrebno provoditi. Preporučamo vinogradarima praćenje narednih preporuka u kojima će se dati rokovi suzbijanja.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Petra Pozder  mag. ing. fitomedicine
Petra.Pozder@mps.hr

Pripremi za ispis