Obavijest voćarima!

Nestabilno vrijeme, praćeno oborinama u vidu lokalnih pljuskova, stvorit će uvjete za infekcije i razvoj gljivičnih bolesti. Stoga preporučamo, posebice ako nije izvršena preventivna zaštita, tretiranje protiv uzročnika čađave krastavosti jabuka (Venturia inaequalis ). Za tu namjenu se može  upotrijebiti jedan od pripravaka na osnovi mankozeba ( Dithane M-45, Dithane DG NeoTec, Star 80 WP), ditianona ( Delan 700 WDG, Delan PRO SC), ciprodinila ( Chorus 75 WG), pirimetanila ( Pyrus SC 400, Scala SC).

Ukoliko se  zaštita obavlja nakon oborina, prednost dajemo pripravcima sistemičnog djelovanja  na bazi difenkonazola (Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone) ili fenbukonazola (Indar 5 EW) u kombinaciji s kontaktnim fungicidima. Sistemični pripravci na bazi difenkonazola i febukonazola daju zaštitu i od pepelnice jabuke.

U nasadima gdje je izražena pepelnica (Podosphaera leucotricha) preporučujemo koristiti jedan od pripravaka na osnovi  strobilurina ( Stroby DF, Zato 50WG, Tercel WG) ili kombinirani pripravak Luna expirience.

Preporučamo zaštitu provesti ranije ujutro ili kasnije pred večer u doba kad pčele ne lete!

 Podaci o registriranim i dozvoljenim SZB u RH nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa na etiketi proizvođača, sukladno registraciji  rabljenog sredstava za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe.

                                                                                                       Silvija Grbić Atelj, dipl. ing. agr.
E – mail: Silvija.Grbic.Atelj@mps.hr

Pripremi za ispis