Obavijest proizvođačima uljne buče o suzbijanju korova

Započinje sjetva uljne buče. Zbog širokog razmaka redova i sporijeg početnog rasta najvažniji štetni organizmi u uljnim bučama su korovi koji joj najviše smetaju u prvom dijelu vegetacije. Kritično razdoblje zakorovljenosti (KRZ) uz prihvatljiv gubitak prinosa od 2 % kreće od 19. do 33. dana nakon nicanja, a kod prihvatljiva gubitka prinosa od 5 % dovoljno je jedno okopavanje oko 24. dana nakon nicanja. Trajanje kritičnog razdoblja zakorovljenosti ovisi o uvjetima uzgoja i bit će kraći što su uvjeti uzgoja za uljnu buču povoljniji. Uljna tikva pripada u kulture visoko osjetljive na herbicide, pa je broj herbicida registriranih za ovu kulturu vrlo ograničen!

Herbicidi koji su registrirani u RH za suzbijanje korova nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em) navedeni su tablici:

PRIPRAVAK AKTIVNA TVAR DOZA KARENCA KOROVI
KOBAN 600

(Uljna buča)

Petoksamid 2L/ha Osigurana vremenom primjene Jednogodišnji travni korovi

 

Jednogodišnji širokolisni korovi

 

DUAL GOLD 960 EC

(Uljna buča)

S-metolaklor 1,25 – 1,4 l/ha

 

Osigurana  vremenom primjene Jednogodišnji travni korovi

 

STOMP AQUA

(Uljna buča)

Pendimetalin 3,5 l/ha Osigurana vremenom primjene Jednogodišnji travni  i širokolisni korovi

Primjena: samo kod uzgoja na mulch foliji

 

 

EFFICA 960 EC

(Uljna buča)

S-metolaklor 1,25 – 1,4 l/ha Osigurana vremenom primjene Jednogodišnji travni korovi

 

REACTOR 360 CS

(Buča)

 

Registracija važi do  31.10.2019.!

 

 

Klomazon 0,25 l/ha Osigurana vremenom primjene Jednogodišnji širokolisni korovi i neki jednogodišnji travni korovi

 

Primjenu herbicida obaviti tijekom mirnog vremena, kada nema vjetra. Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Petra Pozder  mag. ing. fitomedicine
Petra.Pozder@mps.hr

Pripremi za ispis