Obavijest proizvođačima povrtnih kultura

Plamenjačom mogu biti napadnute mlade biljke u rasadu, a i kasnije nakon rasađivanja u polju ili zaštićenom prostoru.

Za plamenjaču rajčice i krumpira (Phytophthora infestans) ,plamenjaču krastavca (Pseudoperonospora cubensis)  primijeniti pripravke kao što su: Ridomil gold MZ pepite, Ortiva, Neoram WG, Champion WG 50 i dr.

Paziti na registracije po kulturama! ( http://fis.mps.hr./trazilicaszb/ )

Za praćenje populacije štetnika savjetujemo postaviti ljepljive žute i plave ploče iznad vršnih listova biljaka, te po pojavi primijeniti dozvoljene insekticide.

Za lisne uši (Aphididae):

  • Actara 25 WG,
  • Mospilan 20 SP,
  • Decis 2,5 ECi sl.

Za  kalifornijskog tripsa (Frankliniella occidentalis) :

  • Laser, Vertimec 018 EC, Poleci plus za rajčicu i krastavac,
  • Laser, Vertimec 018 EC, Kraft 18 EC za papriku

Tretiranje izvršiti  u večernjim satima, pri smanjenom osvjetljenju, jer dnevna svjetlost brzo razgradi ove aktivne tvari .

Kod pojave koprivine grinje (Tetranychus urticae) primijeniti jedan od registriranih pripravaka:

  • Kraft 18 EC ili
  • Vertimec 18 EC,   također u večernjim satima.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom http://fis.mps.hr./trazilicaszb/. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!

Nakon svake primjene sredstva za zaštitu bilja nužno je da se popuni evidencija o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a koju možete dobiti u najbližoj ispostavi Ministarstva poljoprivrede (bivša Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba) i da se prazna ambalaža zbrine na propisan način do organiziranog odvoza putem akcije ”Prateći list”.

Marijana Lemić, mag. ing. fitomedicine
e-mail: Marijana.Lemic@mps.hr

 

Pripremi za ispis