Obavijest tržnim proizvođačima proljetnog luka pri uzgoju sadnjom lučica i proizvođačima zimskog luka!

Prije dvadesetak dana (5.04. 2019.)  upućena je preporuka proizvođačima luka o preventivnim mjerama zaštite usjeva. Razlikujemo uzgoj luka kratkog i dugog dana (zimski i proljetni), od koji se obje vrste mogu saditi lučicama ili uzgajati izravno iz sjemena! Na većini planiranih površina sjetva i/ili sadnja usjeva luka dugog dana (proljetni luk) obavljena je već početkom mjeseca ožujka o.g., dok je sadnja lučica u okućnicama za vlastite potrebe gospodarstva obavljena tek mjesec dana kasnije (krajem ožujka ili početkom travnja o.g.)!

Tržni proizvođači usjeva luka dugog dana (proljetni luk) izravnom sjetvom nakon nicanja usjeva provode suzbijanje korova višekratnom aplikacijama smanjenih doza ili količina manjeg broja dopuštenih i selektivnih herbicida (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Naime, proteklih su godina s hrvatskog tržišta povučeni iz primjene neki selektivni herbicidi (npr. oksifluorfen, bromoksinil, linuron) kojima su uspješno naknadno (postem) suzbijani dominantni širokolisni korovi u usjevima luka (npr. Chenpodium, Polygonum, Amaranthus, Ambrosia, Galinsoga i dr.)! VAŽNO: Selektivnost većine herbicida je značajno manja u usjevima luka uzgajanim iz sjemena, nego pri uzgoju luka iz lučice!

Tržne proizvođače usjeva luka kratkog dana (zimski luk) upozoravamo da smo tijekom prva tri tjedna mjeseca travnja o.g. bilježili vrlo povoljne uvjete za razvoj najopasnije bolesti luka: plamenjače (Peronospora destructor) (vidi Tablicu 1.). Usjevi zimskog luka imaju razvijene glavice polovice očekivanog promjera, a nakon skrivenog razdoblja (inkubacije) na lokalitetima uz rijeku Dravu pronađeni su znakovi „aktivne“ plamenjače. Naknadno su vrlo povoljni uvjeti za epidemiološki razvoj ove bolesti zabilježeni su u noći 23./24. travnja o.g.!

Stoga preporučujemo tržnim proizvođačima zimskog luka redovito pregledavati zdravstveno stanje usjeva i u zadnjim zaštitama protiv uzročnika bolesti (Peronospora, Botrytis) birati dopuštene fungicida vodeći računa o najvećem broju primjena tijekom sezone i propisanim karencama (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). U narednim danima očekujemo južni vjetar i najviše dnevne temperature do 26°C (26.4. 2019.), ali krajem mjeseca travnja o.g. najavljeno je nešto svježije i nestabilno razdoblje s mogućim oborinama!

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj bolesti zimskog luka tijekom prve dvije dekade mjeseca travnja 2019. godine na lokalitetima uz riječne doline u Međimurju:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm)

1.-22.4. 2019.

Vlaženje lišća (min)

1.-23.4. (6.00 h) 2019.

Prosječna temperatura zraka za 1.-22.4. 2019.
Mursko Središće 56,2 mm 13.680 minuta 10,54°C
Donja Dubrava 68,8 mm 11.745 minuta 10,84°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom travnja u Međimurju očekujemo 53,5 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 10,3°C!

Tržne proizvođače luka dugog dana uzgojem iz lučice (proljetni luk) obavještavamo da su usjevi nakon razvoja 3-4 prava lista osjetljivi na moguće primarne zaraze uzročnikom plamenjače (Peronospora destructor), naročito ako su uzgajani u blizini zimskog luka! Također, najviše dnevne temperature zraka koje smo bilježili u većem dijelu mjeseca travnja o.g. (najčešće u vrijednostima između 14° i 20°C, izuzev u razdoblju 11.-14.4. 2019.), pogodovale su aktivnom letu uzročnika prezimljujuće (prve) generacije “crvljivosti” luka i poriluka: lukove muhe (Delia antiqua) i minera poriluka (Napomyza gymnostoma)! Na uzročnike crvljivosti luka naročito su tijekom travnja osjetljivi usjevi proljetnog luka koji se uzgajaju sadnjom lučica (sa razvijena 2-4 prava lista)!

Stoga je u usjevima luka dugog dana (proljetnom sadnjom lučica) tijekom mjeseca travnja (ili najkasnije početkom svibnja) poželjno provesti barem dvije usmjerene aplikacije dopuštenih insekticida (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Kod suzbijanja uzročnika „crvljivosti“ luka preporučujemo utrošiti nešto više škropiva (400-600 lit./ha), te dodati pomoćna sredstva za poboljšanje učinka pesticida.

Pri uzgoju luka proljetnom sjetvom sjemena najčešće izbjegavamo napad lukove muhe (tzv. „poljska“ otpornost)!

Prije primjene sredstva za zaštitu bilja pri uzgoju luka i poriluka preporučujemo redovito proučiti upute uz dopuštene djelatne tvari u našoj zemlji, te se obavezno pridržavati ograničenja (vrijeme primjene, najveći broj dopuštenih primjena u sezoni, doza ili količina, propisana karenca).

U vrtovima uz okućnice za vlastite potrebe gospodarstva zaštitu luka od uzročnika “crvljivosti” svakako preporučujemo provoditi ne-kemijskim mjerama: poštivanjem plodoreda, postavljanjem žutih ljepljivih ploča i prekrivanjem gredica sa zimskim i/ili proljetnim lukom paučinastim folijama u vrijeme leta i odlaganja jaja prve ili prezimljujuće generacije uzročnika “crvljivosti” luka!

VAŽNO: Usjeve luka koji se namjeravaju koristiti kao “mladi luk” nije dopušteno tretirati kemijskim sredstvima za zaštitu bilja!

U manjim vrtovima uz okućnicama i/ili vikendice moguće je radi usmjerenog suzbijanja uzročnika “crvljivosti” lukovičastog povrća (Hylemya, Napomyza) koristiti botaničke (biljne) insekticide – dopuštene u ekološkoj proizvodnji (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Kada usjevi proljetnog luka iz lučice razviju 3-4 zelena lista preporučujemo započeti preventivnim mjerama zaštite protiv uzročnika bolesti, a svakako ove mjere treba nastaviti u usjevima zimskog luka.

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Biljne uzorke lukovičastog povrća sa mogućim neželjenim promjenama, te pomoć kod izbora najučinkovitijeg modela zaštite, proizvođači mogu potražiti u Čakovcu, Zrinsko-Frankopana 9/3 (Ministarstvo poljoprivrede, Područje Međimurske županije)!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis