Ružina osa uvijalica narušava ljepotu kraljice cvijeća

Odrasle ose se pojavljuju u svibnju, te su 2018. štete zamijećene u lipnju. Nakon sparivanja ženke odlažu jaja na naličje lista uz sam rub, pojedinačno po jedno jaje ili u grupicama do 3 jaja. Iz jaja se razvijaju pagusjenice koje su najprije bijele, a kasnije svijetlo zelene. Hraneći se one uvijaju list ruže prema dolje sve do srednje žile. Zaštićene unutar uvijenog lista pagusjenice mogu doseći dužinu do 10 mm. Pri jakom napadu listovi ruže se najprije uvijaju, a potom požute i otpadnu.

Ružina uvijalica (Blennocampa pusilla Klug.) Izvor: Internet

Jaje ružina osa uvijalica odlaže uz sam rub na naličje lista (Foto: M. Ševar)

Ružine uvijalice rijetko se javljaju u velikom broju stoga ne čine značajne štete. U srpnju se pagusjenice spuštaju u tlo gdje se kukulje i prezime čekajući proljeće. Osa uvijalica ima jednu generaciju godišnje.

Uvijeni listovi znak su prisutnosti ružine uvijalice (Foto: M. Ševar)


Uvijeni listovi ruže s lica (lijevo) i naličja (desno), (Foto: M. Ševar)

Mjere suzbijanja:

– Uklanjanje uvijenih listova čim se uoče jer se u njima nalaze pagusejnice osice. Ovu mjeru treba provoditi od svibnja do konca lipnja, a prije nego li pagusjenice napuste listove ruže i spuste u tlo na kukuljenje.

– Višekratna obrada tla ispod ruža tijekom jeseni i proljeća pomaže smanjenju broja kukuljica ružine uvijalice.

– Uporaba insekticida za suzbijanje ružine ose uvijalice primjenjuje se iznimno. Ličinke su u uvijenim listovima ruže dobro zaštićene te je primjena insekticida djelotvornija u vrijeme leta ružine ose uvijalice, a prije pojave uvijenih listova ruže.

mr. sc. Marija Ševar
viša koordinatorica za ekološku poljoprivredu

Pripremi za ispis