Predstavljanje Programa za G.J. „Popovačke šume“

Javni uvid u Program gospodarenja počinje 05. 06. 2018. i traje do 27. 06. 2018. od 9.00-13.00 h u uredu Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe u Sisku, Galdovačka 1 .

Prijedlozi i primjedbe mogu se slati poštom tijekom javnog uvida na adresu , SALIXPLAN d.o.o. Čalogovićeva 11, 10010 Zagreb

Tijekom javnog uvida dodatne informacije možete dobiti na broj mob. 098/253-445, Milan Cindrić, dipl. ing. šum.

Javna rasprava za Program gospodarenja održati u dogovoru sa Gradom Popovača po završetku javnog uvida.

            Goran Abramović, dipl. ing. šum.
viši stručni savjetnik za šume šumoposjednik

 

Pripremi za ispis