Obavijest vinogradarima! 16.05.2018.

Čim to vremenske prilike dopuste ponoviti preventivnu zaštitu vinograda protiv crne pjegavosti (Phomopsis viticola), plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), i pepelnice vinove loze (Erysiphe necator). Prema mjerenjima agromeoroloških stanica u vinogradima pale su slijedeće količine oborina:

 

LOKALITET

 

količina oborina 14/15.05. mm/m²

Srednje vrbničko polje

37,1 mm

Gornje vrbničko polje

32,9 mm

Jurandvor

38,4 mm

Vinodol

40,4 mm

Moguće jače primarne zaraze stoga u narednom razdoblju paziti na razmake između tretiranja vodeći računa o količinama i rasporedu oborina, izboru i kombinaciji pripravaka. Prednost dati pripravcima postranog djelovanja i na druge bolesti.

Za preventivnu zaštitu od plamenjače preporučamo primijeniti jedan od pripravaka  na osnovi folpeta i fosetila-Al (trgovačkog naziva MIKALFLASH, MIKAL PREMIUM), kao i drugih kombiniranih sistemičnih pripravaka s folpetom zbog postranog djelovanja na botritis, trgovačkih naziva FORUM STAR, RIDOMIL GOLD COMBI 45 WG, PROFILER, GALBEN F ili FANTIC F.

Protiv pepelnice preporučamo primijeniti pripravke na osnovi krezoksim metila i boskalida (trgovačkog naziva COLLIS SC), krezoksim-metila (trgovačkog naziva STROBY DF), difenkonazola i ciflufenamida (trgovačkog naziva DYNALI EC), fluopirama i tebukonazola (trgovačkog naziva LUNA EXPERIENCE SC) ili na osnovi metrafenona (trgovačkog naziva VIVANDO).

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

SZB primijeniti u skladu s rješenjem o registraciji, prema uputama upozorenjima, obavijestima i ograničenjima koja su navedena na etiketi. Profesionalni korisnik je obvezan je poštivati opća načela integrirane zaštite bilja. Voditi evidenciju o uporabi SZB. Uređaji za primjenu pesticida podliježu redovitom pregledu. Ambalažu SZB potrebno je zbrinuti na propisani način.

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.
E-mail: Karmen.Karlic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis