Obavijest proizvođačima jare zobi! 11.05.2018.

Usjevi jare zobi ove su godine sijani u vrlo kasnim rokovima – tek krajem ožujka ili prvih dana mjeseca travnja! Zbog proteklog izrazito toplog razdoblja, naročito u zadnjoj dekadi mjeseca travnja o.g. kada je čak tijekom osam dana najviša dnevna temperatura bila veća od 25°C, zabilježena je pojačana aktivnost odraslih oblika žitne leme (Oulema melanopus). Kiša je padala tijekom jučerašnje večeri (najviše u SZ dijelu Županije – na mjernom lokalitetu Trnovčak 21,4 mm) i tijekom današnjeg jutra! Novo nestabilno razdoblje s mogućim oborinama najavljeno je tijekom nerednog vikenda i sredinom idućeg tjedna! Pritom će biti sparno i toplo s najvišim temperaturama u narednim danima 22-26°C!

Za usjeve ozime pšenice upozorenje radi potrebe suzbijanja ovog štetnika i raznih uzročnika biljnih bolesti upućeno je prije tri dana, a tijekom jučerašnjeg popodneva na usjevima jare zobi u okolici Čakovca primijećene je kritična brojnost prvih ličinki žitne leme!

VAŽNO: Usjevi jare zobi nemaju razvijenu lisnu površinu krajem prve dekade mjeseca svibnja o.g. kao prosječnih sezona kada se siju u optimalnim rokovima, a ličinke leme se pojavljuju 7-10 dana ranije nego ranijih godina! Jara zob je na napad žitne leme značajno osjetljivija nego usjevi ostalih strnih žitarica, pa u narednih nekoliko dana očekujemo velike štete na nezaštićenim usjevima!

Jedan odrasli kukac leme može dnevno konzumirati 64 mm² line površine! Na usjevima jare zobi u narednom razdoblju očekujemo brzu i brojniju pojavu ličinki žitnog balca ili leme po četvornom metru, što prema iskustvima iz ranijih sezona redovito može prouzročiti veće štete i iziskuje primjenu insekticida (ponekad na istim površinama i 2x). Stoga u narednim danima preporučujemo redovito kontrolirati zdravstveno stanje usjeva jare zobi i nakon pojave kritičnih populacija ličinki ovog štetnika poduzeti usmjerene mjere zaštite!

Za moguće suzbijanje ličinki leme u usjevima jare zobi mogu se koristiti dopušteni insekticidi iz skupine sintetskih piretroida (npr. Karate Zeon, Cythrin Max, Decis) ili je moguće primijeniti djelatnu tvar tiakloprid (Biscaya), odnosno njezinu kombinaciju sa deltametrinom (Proteus OD).

Vlažno razdoblje koje bilježimo nakon 2. svibnja o.g. (noćne oborine u tri navrata, jutarnje rose, dugotrajno vlaženje lisnih organa) pogodovati će i razvoju gljivičnih bolesti u usjevima ozimih i jarih žitarica. Prema iskustvima iz 2014. godine u većini slabije zaštićenih usjeva jare zobi dominantna je bila žuta hrđa žitarica (Puccinia), a bolest se ponovno ove sezone pojavljuje na domaćim selekcijama ozime pšenice i pšeno-raži (tritikale) na lokalitetima uz riječne doline Mure i Drave! Moguće je zajedno sa suzbijanjem žitnog balca ili leme (Oulema) primijeniti i neki od dopuštenih fungicida za preventivnu zaštitu usjeva zobi od biljnih bolesti, npr. dopuštenje u usjevima zobi u našoj zemlji imaju primjerice Amistar Extra ili Acanto Plus ili Folicur 250 EW, Yamato ili Prosaro EC i sl. u propisanim količinama.

Budući je ove godine sjetva jare zobi obavljena u zakašnjelim rokovima sjetve, ipak smo zabilježili njihov dobar početni rast i razvoj zbog iznadprosječno toplog razdoblja i zaliha vlage u zemljištu tijekom mjeseca travnja o.g.! Nakon dužeg smo razdoblja u posljednjih sedam dana (2.-9. svibnja o.g.) zabilježili na svim mjernim lokalitetima u Međimurju padaline u količini od 40tak do 90tak mm, a nove oborine najavljuju se narednog vikenda!

Prema iskustvima iz ranijih godina u usjevima jare zobi, osim kontrole žitnog balca (Oulema), redovito poduzimamo mjere usmjerene kemijske zaštite protiv širokolisnih korova (uglavnom sjemenski ili jednogodišnji).

Stoga u narednom razdoblju savjetujemo planirati primjenu u usjevima jare zobi nekih od dopuštenih herbicida navedenih u Tablici 1.

Tablica 1. Mogući izbor herbicida za suzbijanje korova u usjevima jare zobi:

Djelatne tvari

Pripravci

Primjena

bentazon

Basagran Super SL

1,5-2 lit./ha

fluroksipir

Starane, Pluss EC, Patrol 200 EC, Starline, Fluxyr 200 EC, Tomigan 250 EC

0,4-0,8 lit./ha

triasulfuron

Logran WG

35-40 grama/ha

amidosulfuron

Grodyl WG

40 grama/ha

tribenuron

Granstar DF

10-25 grama/ha

florasulam + aminopiralid

Lancelot WG

30-33 grama/ha

fluroksipir + klopiralid

Vega EC

1-1,5 lit./ha

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Primjenu herbicida uvijek preporučujemo obavljati tijekom mirnog dijela dana (najbolje u večernjim satima), pridržavajući se ograničenja navedenih u uputama (npr. karenca za slamu ako se koristi kao stelja domaćim životinjama).

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

 

 

 

Pripremi za ispis