Poljoprivrednici, od danas se možete prijaviti za sredstva iz nove mjere – Dobrobit životinja

Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2018. godinu (NN 42/18) ta je mogućnost uvrštena u Jedinstveni zahtjev za potporu, kojeg poljoprivrednici svake godine podnose preko AGRONETA-a Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Pravo na potporu za mjeru 14 – Dobrobit životinja ostvaruju poljoprivrednici koji imaju minimalno 4 uvjetna grla goveda, odnosno 5 uvjetnih grla peradi i svinja. Koeficijent za izračun uvjetnih grla za mjeru 14 nalazi se u Tablici 6.aPravilnika.Planiranafinancijska sredstva za ovu mjeru iznose 15.000.000,00 kn. Poljoprivrednici koji žele primati potporu za ovu mjeru, imaju obvezu završiti besplatnu izobrazbu iz područja dobrobiti životinja u trajanju od 4 sata. Izobrazbu će provoditi Hrvatska poljoprivredo-šumarska savjetodavna služba.

Zahtjev za mjeru Dobrobit životinja može se podnositi u podružnicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju  od danas, 10. svibnja, a svi oni koji su već podnijeli Jedinstveni zahtjev mogu napraviti dopunu podnesenog zahtjeva.

Kako bi informirala poljoprivrednike, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju će poljoprivrednim gospodarstvima koja su potencijalni korisnici ove mjere, a kojih ima oko 15.000, poslati detaljne upute o mogućnostima i uvjetima korištenja mjere te rokovima za prijavu potpore.

„Od sada uzgajivači svinja, peradi i goveda imaju priliku povući dodatna sredstva za poboljšanje uvjeta držanja i uzgoja stoke na svojim farmama. Osigurali smo 15 milijuna kuna za ovu mjeru u ovom programskom razdoblju i nadam se da će naši uzgajivači ući u bar jedan od ovih modela dodatne potpore za životinje.“ – izjavio je ministar Tomislav Tolušić.

Pregled kategorija s iznosima potpore

M 14.1.1  Plaćanje za dobrobit životinja u GOVEDARSVTU

 

Kategorija

Područje dobrobiti

Zahtjev

Iznos €/UG

 

MLIJEČNE KRAVE

Poboljšana hranidba – OBA ZAHTJEVA SU OBAVEZNA

Plan hranidbe

65,13 – neovisno o broju UG

 

Kontrola plijesni i toksina

4,93

 

Poboljšani uvjeti smještaja

Povećanje podne površine za 10%

42,59

 

Obogaćivanje ležišta

27,76

 

Pristup na otvoreno

Držanje na ispaši

34,06

 

Ispust

52,10

 

JUNAD

Poboljšana hranidba 

Plan hranidbe

65,13 – neovisno o broju UG

 

Poboljšani uvjeti smještaja

Povećanje podne površine za 10%

36,21

 

Obogaćivanje ležišta

26,14

 

TELAD

Poboljšana hranidba 

Plan hranidbe

65,13 – neovisno o broju UG

 

Poboljšani uvjeti smještaja

Povećanje podne površine za 10%

10,05

 

Obogaćivanje ležišta

8,09

 

Pristup na otvoreno

Telad mora imati pristup ispustu iz staje ili se mora držati u natkrivenim boksovima s vanjskim prostorom

42,82

 
 

M 14.1.2  Plaćanje za dobrobit životinja u SVINJOGOJSTVU

Kategorija

Područje dobrobiti

Zahtjev

Iznos €/UG

ODBIJENA PRASAD

Poboljšana skrb

Zabranjeno rezanje repova

20,77

Poboljšani uvjeti smještaja

Povećanje podne površine za 10%

6,86

KRMAČE I NAZIMICE

Poboljšana hranidba – OBA ZAHTJEVA SU OBAVEZNA

Plan hranidbe

65,13 – neovisno o broju UG

Kontrola plijesni i mikotoksina

19,74

Poboljšana skrb

Poboljšani uvjeti prasenja

29,54

Poboljšani uvjeti smještaja

Povećanje podne površine za 10%

43,81

Pristup na otvoreno

Pristup ispustu

84,66

SVINJE ZA TOV

Poboljšana skrb

Zabranjeno rezanje repova

6,09

Poboljšani uvjeti smještaja

Povećanje podne površine za 10%

4,32

Pristup na otvoreno

Pristup ispustu

18,09

M 14.1.3  Plaćanje za dobrobit životinja u PERADARSTVU

Kategorija

Područje dobrobiti

Zahtjev

Iznos €/UG

BROJLERI

Poboljšana skrb

Poboljšana skrb za jednodnevne piliće

1,30

Poboljšani uvjeti smještaja

Smanjena gustoća naseljenosti

7,19

NESILICE

Poboljšana skrb – mora se kombinirati sa jednim od prva tri zahtjeva za poboljšane uvjete smještaja

Zabranjeno skraćivanje kljunova

23,13

Poboljšani uvjeti smještaja

Povećanje podne površine za 10%

40,44

Smanjena gustoća naseljenosti

Dodatne prečke

0,32

PURANI

Poboljšana skrb

Poboljšana skrb za jednodnevne puriće

0,69

Poboljšani uvjeti smještaja

Smanjena gustoća naseljenosti

21,60

Pristup na otvoreno

Povećanje površine ispusta

2,46

Pripremi za ispis