Obavijest proizvođačima jabuka i krušaka 07.05.2018.

Od prethodne preporuke za zaštitu nasada jabuka i krušaka proteklo je 7 dana. Na području Zagrebačke županije ovisno o lokalitetu zabilježene su oborine od 6 mm do 29,6 mm što je pogodovalo zarazi uzročnikom krastavosti jabuka (Venturia inaequalis) srednjeg do jakog intenziteta.

U zaštiti jabuka i krušaka od krastavosti preporučujemo izvršiti zaštitu i dalje kombinacijom sistemičnog i preventivnog pripravka. Od sistemičnih pripravaka: Score 25 SC, Difcore Agro, Indar 5EW, Difenzone. Navedeni pripravci suzbijaju i pepelnicu jabuka (Podosphaera leucotricha). Radi produžetka preventivnog djelovanja navedenim je fungicidima potrebno dodati jedan od pripravaka kontaktnog djelovanja: Delan 700 WG, Delan Pro SC, Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Pinozeb M-45, Mankozeb M-45, Star 80WP, Chorus 75 WG, Pyrus SC400 ili dr. Kod odabira pripravaka uzimati one koje ste do sada najmanje puta koristili.

U nasadim jabuka gdje je izražena pepelnica (Podosphaera leucotricha) preporučujemo koristiti jedan od pripravaka na osnovi strobilurina: Stroby WG, Zato 50 WG, Tercel WG ili kombinirani pripravak Luna expirience

Feromonskim mamcima prati se let leptira jabučnog savijača (Cydia pomonella) i minera kružnih mina (Leucoptera malifoliella). Brojnost leptira  minera kružnih mina tijekom travnja je bila velika te stoga preporučamo proizvođačima da izvrše pregled nasada na prisutnost minera i po potrebi izvrše tretiranje jednim od insekticida Coragen 25 SC, Runner 240 SC, Mospilan 20 SP, Boxer 200 SC, Kohinor 200 SC, Calypso SC 480

Protiv jabučnog savijača (Cydia pomonella) preporučamo neke od insekticida: Coragen 20 SC, Runner 240 SC, Calypso SC480, Mospilan 20SP

U nekim nasadima je primijećen jači napad lisnih ušiju (Aphididae). Proizvođači se upućuju da izvrše pregled i po potrebi suzbijanje nekim od slijedećih pripravaka: Teppeki 500 WG, Pirimor 50 WG, Calypso SC 480, Actara 25 WG.

Pripravke koristite isključivo prema uputama dobivenim uz sredstvo i prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ te ambalažu od sredstva za zaštitu bilja zbrinuti prema zakonskim odredbama.

Dunja Prvčić, mag. ing. fitomedicine
dunja.prvcic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis