Dodjela potpore u okviru mjere I.9. Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za svibanj 2018.

Tijekom razdoblja od 16. svibnja 2018. godine u 00:00 sata do 31. svibnja 2018. godine u 24:00 sata svako plovilo koje obavlja ribolov plivaricom – srdelarom smije ostvariti ukupno najviše pet ribolovnih dana.

Za razdoblje privremene obustave u trajanju od 15 dana koja se provodi od 1. svibnja 2018. godine u 00:00 sati do 15. svibnja 2018. godine u 24:00 sati na području cijelog ribolovnog mora Republike Hrvatske, dodjeljuje se financijska potpora. Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za svibanj 2018. godine („Narodne novine“, broj 40/2018).

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu je 15. svibnja 2018. godine.

S ciljem zaštite mlađih godišnjih klasa sitne plave ribe, na područjima koja su prepoznata kao važna za zaštitu ranih životnih stadija, određena je prostorno – vremenska regulacija ribolova plivaricom srdelarom, plovilima duljim od 12 m preko svega u kontinuiranom razdoblju od najmanje 6 mjeseci tijekom pojedine kalendarske godine u dijelovima unutarnjeg ribolovnog mora kako slijedi:

a) Rt Lako – Rt Kumpar – 1.5 NM od kopna (Područje 1. na karti 1.)

b) Rt Lipica – Rt Kijac (o. Krk) – Rt Škuljica – Rt Stražica (o. Prvić) – Rt Samotvorac – Rt Kosača (o. Sveti Grgur) – Rt Plitvac – Rt Stojan (o. Rab) – Rt Glavina – Rt Deda (o. Pag) – Paški most – Rt Korotanja – Rt Baljenica (Područje 2. na karti 1.)

c) Rt Vrulja (o. Vir) – Rt Križ (o. Sestrunj) – Uvala Japleniški – Rt Ovčjak (o. Ugljan) – most Ždrelac – Rt Rasovica (o. Pašman) – zapadni rt o. Balabra Vela – zapadni rt o. Kurba Mala – istočni rt o. Glamoč – zapadni rt o. Žut – južni rt o. Žut – o. Čavlin – o. Čerigul – Rt Rat (o. Murter) – Rt Obinuš – Virski most (Područje 3. na karti 1.)

d) Rt od Križa – Rt Širan (o. Drvenik Veli) – Rt Novica – sjeverozapadni rt. o. Šolta – Rt Livka (o. Šolta) – Rt Ražanj (o. Brač) – Rt Lašćatna – Rt Svitna (Područje 4. na karti 1.)

e) Sjeverni rt uvale Vira donja – Rt Sućuraj (o. Hvar) – Rt Nedilja – Rt Šćedra (o. Šćedro) – Rt vrh Šćedra – uvala Prigradica (o. Korčula) – Uvala Trstena – Rt Osičac (Pelješac) (Područje 5. na karti 1.).

Iznimno je dozvoljeno obavljanje ribolova ribarskim plovilima duljine između 12 m i 18 m u sljedećim područjima, uz uvjete da ukupni godišnji ulov ne smije premašiti 300 tona po plovilu, od čega godišnji ulov po plovilu u navedenim područjima ne smije premašiti 180 tona.

 b) Rt Lipica – Rt Kijac (o. Krk) – Rt Škuljica – Rt Stražica (o. Prvić) – Rt Samotvorac – Rt Kosača (o. Sveti Grgur) – Rt Plitvac – Rt Stojan (o. Rab) – Rt Glavina – Rt Deda (o. Pag) – Paški most – Rt Korotanja – Rt Baljenica (Područje 2. na karti 1.)

 d) Rt od Križa – Rt Širan (o. Drvenik Veli) – Rt Novica – sjeverozapadni rt. o. Šolta – Rt Livka (o. Šolta) – Rt Ražanj (o. Brač) – Rt Lašćatna – Rt Svitna (Područje 4. na karti 1.)

Plovilima duljim od 12 metara preko svega zabranjuje se ribolov plivaricom srdelarom do 31. prosinca 2018. godine u 12:00 sati u dijelovima unutarnjeg ribolovnog mora kako slijedi:

a) 1,5 NM zapadno od Rt Laka – 13139699185825,1’ 45139699185829,1’ – 13139699185833,7’ 4513969918582,8’ – 13139699185844,6’ 44139699185851,1’ – hrid Porer – Rt Kamenjak – Rt Kumpar – 1,5 NM zapadno od Rta Kumpar – linijom 1,5 NM od obale do 1,5NM zapadno od Rt Laka (Područje 1. na karti 2.)

b) rt Šip (Brseč) – rt Banja (o. Cres) – Prapratni rt – rt Oštro (Kraljevica) (Područje 2. na karti 2.)

c) rt Oštro (Kraljevica) – Prapratni rt (o. Cres) – rt Selzine – rt Veli Pin (o. Plavnik) – rt Mali Pin – rt Sv. Mikula (o. Krk) – rt Kijac – rt Lipica (Područje 3. na karti 2.)

d) rt Lipica (Kraljevica) – rt Kijac (o. Krk) – rt Sv. Mikula (o. krk) – rt Pin Mali (o. Plavnik) – rt Veli Pin – rt Selzine (o. Cres) – rt Kijac (o. Cres) – rt Tanki (o. Zeča) – rt Debeli – rt Lakunji (o. Unije) – rt Arbit – rt Straža (o. Vele Srakane) – rt Žapljić – sjeverni rt o. Male Srakane – rt Šilo – rt Tizna (o. Lošinj) – rt Kornu – rt Draga (o. Ilovik) – rt Radovan – rt Samotvorac (o. Silba) – rt Mavrova – rt Tuf (o. Ist) – Jabučni rt – rt Vranač (o. Molat) – južni rt otoka Molat – o. Tun Mali – sjeverni rt otoka Tun Veli – rt Veli Bok – uvala Permanje (o. Sestrunj) – rt Križ – Rt Vrulja (o. Vir) – Paški most – Rt Deda – Rt Glavina (o. Rab) – Rt Stojan – Rt Plitvac (o. Sv. Grgur) – Rt Kosača – Rt Samotvorac (o. Prvić) – Rt Škuljica (o. Krk) – Rt Kijac (Područje 4. na karti 2.)

e) rt Rasovica (o. Pašman) – zapadni rt o. Balabra Vela – zapadni rt o. Kurba Mala – istočni rt o. Glamoč – zapadni rt o. Žut – o. Brskvenjak – o. Lavdara mala – južni rt o. Lavdara – sjeverni rt o. Lavdara – Rt Parda (o. Iž) – Rt Osiljinac (o. Iž) – Južni rt (o. Zverinac) – Rt Zmorašnji – Rt Bonaster (o. Molat) – južni rt otoka Molat – o. Tun Mali – sjeverni rt otoka Tun Veli – rt Veli Bok – uvala Permanje (o. Sestrunj) – uvala Japleniški – rt Ovčjak (o. Ugljan) – Mali Ždrelac (Područje 5. na karti 2.)

f) Rt Masline – o. Mazirina – Rt Rasohe (o. Žirje) – Rt Žirje – o. Čerigul – rt Rat (o. Murter) – rt Obinuš (Područje 6. na karti 3.)

g) Rt Sumartin (o. Brač) – Uvala Zavala (o. Hvar) – Rt Sućuraj – sjeverni rt uvale Vira donja – Rt Svitna – Rt Lašćatna (o. Brač) (Područje 7. na karti 3.)

h) Rt Sumartin (o. Brač) – Dugi rt – Rt Tatinja (o. Hvar) – U. Zavala (o. Hvar) (Područje 8. na karti 3.).

Iznimno, u područjima a), c), d), e) i g) dozvoljava se ribolov ribarskim plovilima duljine između 12 m i 18 m  uz uvjete da ukupni godišnji ulov ne smije premašiti 300 tona po plovilu, od čega godišnji ulov po plovilu u navedenim područjima ne smije premašiti 180 tona.

Pripremi za ispis