Obavijest proizvođačima jabuka i krušaka 24.04.2018.

Od prethodne preporuke za zaštitu plantažnih nasada jabuka i krušaka proteklo je 7 dana. Nasadi jabuke nalaze se u punoj cvatnji ili su pri kraju cvatnje.

Obzirom da se najavljuju oborine potrebno je preventivno ponoviti zaštitu nasada od uzročnika krastavosti (Venturia inaequalis) jednim od slijedećih fungicida: Delan 700 WDG, Delan Pro, Dithane M-45, Pinozeb M-45, Mankozeb, Star 80 WP, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Chorus 75 WG.

U nasadim gdje je izražena pepelnica (Podosphaera leucotricha) preporučujemo koristiti jedan od pripravaka na osnovi strobilurina: Stroby WG, Zato 50 WG, Tercel WG.

Ukoliko se tretiranje obavlja poslije kiše tada se može dodati i jedan od sistemika: Score 250 EC, Difcor, Argo, Difenzone, Indar 5 EW.

U nasadima jabuka zabilježen je početak leta moljca kružnih mina (Leucoptera malifoliella). Preporuča se pratiti populaciju, kao i brojnost crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) i lisnih uši (Aphidae). U nasadima kruške pronađene su ličinke L2 stadija kruškine buhe (Psylla pyri). Suzbijanje treba provesti jednim od pripravaka: Vertimec 018 EC, Kraft 18 EC, Actara 25 WG, Movento SC uz dodatak bijelog ulja ili okvašivača.

Napomena: Zbog zaštite pčela obavezno pokositi cvatući podrast ukoliko su prisutni korovi u cvatnji.

Pripravke koristiti isključivo prema uputama dobivenim uz sredstvo i prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ te ambalažu od sredstva za zaštitu bilja zbrinuti prema zakonskim odredbama.

Dunja Prvčić, mag.ing. fitomedicine
dunja.prvcic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis