Obavijest proizvođačima soje o mogućnostima suzbijanja korova 18.04.2018.

Posljednjih sezona značajno je veći interes poljoprivrednik za sjetvom soje, a na području Međimurske županije površine zasijane ovom kulturom zadnjih su sezona gotovo četverostruko veće u odnosu na razdoblje prije prijema naše zemlje u punopravno članstvo EU. Važniji razlog povećanja interesa poljoprivrednika za sjetvom soje su  novosti u Programu izravnih plaćanja za razdoblje 2015.-2020. godine (provođenje poljoprivrednih praksi korisnih za okoliš i smanjenje klimatskih promjena). Zbog iznadprosječno vlažnog i prohladnog mjeseca ožujka ove su godine proizvođači soju sijali tek u prvoj polovici i sredinom mjeseca travnja!

Glavni problemi u zdravstvenoj zaštiti soje je redovito suzbijanje neželjenih biljaka (korova), za dugotrajnog kišnog razdoblja moguća je pojava plamenjače (Peronospora manshurica), te tijekom vrlo vrućeg i suhog ljeta koprivine grinje (Tetranychus urticae).

U prvih 17 dana u Međimurju je ovisno o mjernom lokalitetu pala različita količina oborina: od 11,0 mm na mjernom lokalitetu Novakovec do 25,4 mm na mjernom lokalitetu Trnovčak! Pritom je u istom razdoblju 8 dana brzina vjetra bila veća od 20 km/h!

Proizvođačima soje možemo uputiti preporuku za "preventivno" suzbijanje korova primjenom zemljišnih (rezidualnih) herbicida primjenom nakon sjetve a prije nicanja usjeva. Dobar učinak ove mjere očekujemo na površinama gdje dominiraju jednogodišnji (sjemenski) širokolisni i uskolisni (travni) korovi, a ovakav je pristup slabije djelotvornosti na parcelama zakorovljenim višegodišnjim korovima (npr. slak, osjak, pirika, divlji sirak i dr.). Također, na dobru učinkovitost zemljišnih herbicida od presudne je važnosti optimalna vlažnost i priprema zemljišta!

*Tablica 1. Neki rezidualni (zemljišni) herbicidi dopušteni za suzbijanje širokolisnih i travnih korova u soji (npr. Chenopodium, Ambrosia, Polygonum, Amaranthus, Echinochloa, Poa, Setaria, Digitaria i dr.):

Djelatna tvar

Pripravak

Napomena

pendimetalin

Stomp 330 E, Dost, Pendigan, Stomp Aqua

Suzbijaju uglavnom sjemenske travne i neke širokolisne korove.

S-metolaklor

Dual Gold 960 EC

Suzbija jednogodišnje uskolisne vrste.

dimetenamid-P

Frontier X2

Suzbija jednogodišnje uskolisne i neke širokolisne korove.

pendimetalin + dimetenamid-P

Wing P EC

Suzbija jednogodišnje uskolisne i neke širokolisne korove.

metribuzin

Sencor 70 WG, Metriphar, Mistral, Scorpio, Senat WG, Metro WP

Suzbijaj širok spektar jednogodišnjih  širokolisnih korova i neke jednogodišnje uskolisne korove!

petoksamid

Koban 600 EC

Suzbija jednogodišnje uskolisne i neke širokolisne vrste.

*(za većinu zemljišnih herbicida navedenih u Tablici 1. potrebna je optimalna vlažnost tla)!

Nakon nicanja soje i korova najčešće se za naknadno (post-em) suzbijanje korova primjenjuju imazamoks (Pulsar SL) (suzbija širokolisne korove i neke trave u ranim fazama razvoja) i oksasulfuron (Laguna WG) (suzbija jednogodišnje širokolisne korove, divlji sirak iz sjemena i koštan u ranim fazama razvoja), bentazon (Basagran 480 SL, Benta SL, Bentagran SL), te bentazon + imazamoks (Corum SL)! Ovisno o dinamici razvoja korova post-em herbicidi u soji se često koriste u razdvojenim aplikacijama smanjenih količina!

Protiv jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova u soji je nakon nicanja (post-em) dopuštena primjena cikloksidima (Focus Ultra EC), fluazifop-p-butila (Fusilade Forte EC), kizalofopa-p (Leopard EC, Gepard EC, Pantera QT, Targa EC), kletodima (Select Super EC) i propakizafopa (Agil 100 EC)!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl. inž. agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis