Obavijest vlasnicima plantažnih nasada jabuka 06.04.2018.

Tijekom protekle noći na većini je lokaliteta zabilježena manja količina oborina (6 do 8,5 mm). Meteorolozi početkom tjedna najavljuju porast temperatura zraka što će ubrzati razvoj cvjetnog pupa.

Voćarima savjetujemo da izvrše preventivnu zaštitu nasada jabuka protiv krastavosti (Venturia inaequalis). Od fungicida predlažemo: pripravke na osnovi ditianona (Delan 700 WDG, Delan pro) ili pripravke na osnovi mankozeba (Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Pinozeb M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Manfil 75 WG, Star 80 i dr.), ili pripravke na osnovi propineba (Antacol WG 70) ili cirama (Ziram 76 WG). Također je moguća primjena pripravka na osnovi dodina (ChromodinS-65) uz oprez prilikom miješanja sa drugim sredstvima za zaštitu bilja. U ovoj razvojnoj fazi pupova još uvijek je moguća primjena pripravaka na osnovi bakra koji se mogu aplicirati do fenofaze „roza balona“.

U nasadima jabuka gdje je tijekom prethodne vegetacije zabilježena jaka zaraza pepelnicom (Podosphaera leucotricha) postoji veliki infektivni potencijal za infekcije iz zaraženih pupova, stoga na tim lokalitetima, do početka cvatnje, predlažemo primjenu pripravaka na osnovi sumpora ili primjenu fungicida Nimrod 25 EC.

Ukoliko se koristi pripravak Nimrod 25 EC ne preporuča se miješanje s pripravcima na bazi mankozeba, propineba i metirama, također nije poželjna njegova primjena tijekom cvatnje.

U nasadima jabuka gdje je prisutna zaraza kalifornijskom štitastom uši (Quadraspidiotus perniciosus) može se primijeniti insekticid Pyxal EC ili Brai. Ovaj se pripravak može primijeniti na prezimljujuće stadije ili u vrijeme pojave mužjaka (prije cvatnje).

Zabilježena je aktivnost prezimljujuće populacije jabučne krvave uši (Eriosoma lanigerum). U nasadima jabuka gdje je prisutna zaraza s jabučnom krvavom uši, prije početka cvatnje predlažemo primjenu aficida Pirimor 50 WG. Budući da ovaj štetnik prezimljava na korjenovom vratu i korjenovim izdancima, za učinkovitu zaštitu potrebno je rasprskivače prskalica usmjeriti prema tim dijelovima stabla.

U voćnjacima gdje su ranijih godina zabilježene štete od potkornjaka (Scolytidae), za smanjenje populacije ovog štetnika mogu se postavljati crvene ljepljive ploče i bočice s etilnim alkoholom.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

                                    Suzana Slovic, dipl.ing.
E-mail: Suzana.Slovic@savjetodavna.hr

 

 

Pripremi za ispis