Obavijest prooizvođačima koštičavog voća 28.03.2018.

Nasadi breskve i nektarine nalaze se u fenofazi nabubrelih cvjetnih pupova i vidljivog zelenog vrška pupa što je vrlo osjetljiv stadij na zarazu uzročnikom kovrčavosti lista breskve i nektarine (Taphrina deformans).

Za subotu i nedjelju (31.3. i 1.4.) meteorolozi najavljuju dugotrajnu kišu uz srednje dnevne temperature iznad 10°C što će pogodovati ostvarenju infekcije uzročnikom kovrčavosti lista. Nakon ostvarene infekcije  bolest više nije moguće zaustaviti pa savjetujemo provesti zaštitu nasada breskve prije kiše, jednim od sljedećih pripravaka: 

Chromodin S-65, Delan 700 WDG, Nativo 75 WG, Ziram 76 WG, Difcor ili Argo i sl.

Za zaštitu od kovrčavosti lista na nektarini dozvoljen je pripravak Nativo 75 WG.

Kod većine koštičavog voća došlo je do otvaranja pupova osim kod kasnijih sorata šljive. Zaštita koštičavog voća bakrenim pripravcima (prema preporuci od 15.3.) može se provoditi do fenofaze nabubrelih pupova, ali prije otvaranja istih te se još uvijek može provesti isključivo na lokalitetima i sortama gdje nije došlo do otvaranja pupova.

U mladim nasadima koštičavog voća, osobito u nasadima u blizini šume i gdje su prijašnjih godina zabilježene štete od potkornjaka za smanjenje populacije ovih štetnika od sljedećeg tjedna savjetujemo postavljanje crvenih ljepljivih ploča i bočica s 50 % -tnim etilnim alkoholom.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14

Margita Budiselić Kutle dipl.inž.agr.
e-mail: Margita.Budiselic.Kutle@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis