Obavijest proizvođačima jagoda! 22.03.2018.

Nakon izvršenog „čišćenja“ nasada jagoda od starog lišća, te čupanjem biljaka koje su propale tijekom zime potrebno je izvršiti zaštitu sadnica, naročito novo zasađenih, protiv gljivičnih oboljenja. Gljivice koje su uzrok kasnijeg propadanja sadnica potječu iz tla ( Pythium, Phytophtora, Alternaria,..) od zaraženih biljnih ostataka i uzrokuju infekcije radi nepovoljnog  vodozračnog odnosa u tlu. Simptomi napada gljivica su venuće, zaostajanje u rastu, promjena boje na poprečnom presjeku stabljike radi začepljenja provodnih snopova. 

Fungicidi za ove bolesti su Neoram WG*, Nordox 75 WG*,  Fonganil gold –zalijevanjem biljaka prije početka vegetacije , Dithane M45, Dithane DG Neotec, Aliette flash – prvi puta primijeniti u mjesecu sadnje, a zatim svakih 25 dana, Cuprablau Z– primjena na otvorenom.

*dopušteni za uzgoj jagode u ekološkoj proizvodnji

Obavezno je prije pripreme i primjene sredstava za zaštitu bilja pročitati priložene upute i upozorenja za uporabu, te ih se pridržavati!

Korisnici su također obavezni voditi evidenciju  o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. Nakon upotrebe korisnici su dužni zbrinuti otpadnu ambalažu sredstva za zaštitu bilja na propisan način do organiziranog odvoza putem akcije ”Prateći list”.  Podaci o registriranim SZB u Republici Hrvatskoj vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Marijana Lemić, mag. ing. fitomedicine
e-mail: Marijana.Lemic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis