Obavijest proizvođačima koštićavog voća! 30.01.2018.

Preporučamo voćarima na području šibensko-kninske županije da pregledaju nasade koštićavog voća (breskva, nektarina, trešnja, višnja, šljiva) te prije fenofaze bubrenja pupova izvrše tzv. „plavo prskanje“ tj. tretiranje bakrenim pripravcima: Neoram WG, Nordox 75 WG, Champion, Champion Flow SC, Cuprablau Z, Bordoška juha 20 WP, Cuprocaffaro 50 WP, Rame Caffaro 32 WP.

Za zaštitu koja uključuje i tretiranje prezimljujućih stadija štetnika (jaja lisnih ušiju, štitastih uši i jaja crvenog pauka) navedena bakrena sredstva kombiniramo sa mineralnim uljima Mineralno svijetlo ulje ili Bijelo ulje.

Možemo također koristiti već gotove tvorničke pripravke u kombinaciji bakra i mineralnih ulja: Modro ulje ili Crveno ulje.

Zimsko ili „Plavo prskanje“ obavljamo za mirna vremena, temperature zraka trebaju biti više od 5 ⁰C, uz što veći utrošak škropiva.

Ovom mjerom preventivno štitimo koštićave voćke od kovrčavosti lista breskve (Taphrina deformans)  šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophilla) paleži cvijeta i grančica (Monilinia laxa).

Strogo treba paziti da bakrene pripravke koristimo najkasnije do otvaranja pupova zbog njegove fitotoksičnosti!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom http://fis.mps.hr./trazilicaszb/. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!

Ambalažu pravilno zbrinite te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Jelena Brkić Terzanović, dipl.ing.agr.
E-mail: Jelena.Brkic.Terzanovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis