Obavijest maslinarima! 20.11.2017.

Nakon završene berbe preporučujemo obaviti zaštitu maslinika protiv uzročnika bolesti paunovog oka( Spilocaea oleagina).

U jesenskim terminima protiv ove bolesti može se koristiti pripravak na osnovi bakrenog oksiklorida Neoram WG koji ujedno suzbija i sprječava širenje raka masline ( Pseudomonas savastanoi).

Također, može se koristiti pripravak Stroby koji ima djelovanje  na paunovo oko.

Pripravke koristiti po mirnom vremenu  prema uputi proizvođača. Nakon tretiranja popuniti evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a potrošenu ambalažu zbrinuti na propisani način.

Registrirana poljoprivredna gospodarstva OPG/PG mogu nam se obratiti za individualno savjetovanje kroz savjetnički paket ZAŠTITA BILJA.

Silvija Marušić dipl.ing.agr.
e-mail: Silvija.Marusic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis