Obavijest proizvođačima lijeske i oraha! 23.10.2017.

Vlažno vrijeme je bitan čimbenik u širenju bakterija koje se šire kapljicama vode nanošene vjetrom, zato, prije kiše savjetujemo provesti jesensku zaštitu lijeske i oraha protiv bakterijskih oboljenja; bakterijske paleži (Xanthomonas arbicola pv. corylina) i  bakterijskog raka (Pseudo – monas syringae pv. avellaneae) na lijeski, te bakterijske (crne) pjegavosti (Xanthomonas arboricola pv. juglandis) na orahu.

U početku simptome bakterioza pronalazimo u malom broju, ali s vremenom ako ne provodimo mjere zaštite njihov broj se povećava, tako da nastane zaraza cijelih stabala koja zaostaju u rastu i rodnosti.

Zaštitu prije kiše savjetujemo provesti jednim od fungicida koji su dopušteni i u ekološkoj proizvodnji:

Bordoška juha Caffaro 20 WP – bakterioze lijeske i bakterijska pjegavost oraha

Neoram WG (Bakarni oksiklorid) – rak kore oraha i lijeske

Champion WG 50 (bakreni hidroksida) bakterioze oraha i lijeske  

Cuprablau –Z (Bakarni oksiklorid) bakterijska pjegavost oraha i lijeske

 

Aplikaciju je potrebno provesti uz što veći utrošak vode tj. škropiva i kvalitetno poprskati cijele voćke uključujući deblo. Zaštitu je potrebno provesti za mirna vremena, bez vjetra, pri dnevnim temperaturama zraka višim od 5°C.

Obavezno je prije pripreme i primjene sredstava za zaštitu bilja pročitati priložene upute i upozorenja za uporabu, te ih se pridržavati!

Korisnici su također obavezni voditi evidenciju  o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. Obrazac za vođenje evidencije može se dobiti u uredu Savjetodavne službe. Nakon upotrebe sredstava za zaštitu bilja korisnici su dužni zbrinuti otpadnu ambalažu sredstva za zaštitu bilja na propisan način do organiziranog odvoza putem akcije ”Prateći list”.

Podaci o registriranim SZB u Republici Hrvatskoj vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

Marijana Lemić, mag.ing.fitomedicine

           e-mail: Marijana.Lemic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis