Obavijest proizvođačima strnih žitarica! 20.10.2017.

Optimalni su rokovi za sjetvu ozimih žitarica. Obzirom na vremenske uvijete očekujemo brzo klijanje i nicanje posijanih žitarica kao i korova koji prate kulturu. Korovi su najznačajniji problem u proizvodnji strnih žitarica i od osobite je važnosti suzbijanje korova u usjevu obaviti na vrijeme. Zaštita ozimina protiv korova može se obavljati u jesen ili u proljeće. Rokovi tretiranja herbicidima u jesen su: prije sjetve (pre-sowing), nakon sjetve, a prije nicanja kulture (pre-emergence) i nakon nicanja kulture i korova (post-emergence).

U jesenskom roku koriste se herbicidi širokog spektra djelovanja koji svoju djelotvornost u tlu zadržavaju sve do proljeća. Primjena nakon nicanja racionalnija je od primjene prije sjetve, jer korov osim korijenom, sredstvo upija i putem lista, odnosno ne tretiramo napamet. Primjenom herbicida nakon nicanja kulture i korova, mogu se postići značajne ekonomske i ekološke uštede.

U žitaricama razlikujemo veliki broj travnih, odnosno uskolisnih i širokolisnih biljnih vrsta koje se javljaju kao korovi. Najprisutniji, a samim time i najopasniji korovi u žitaricama su jednogodišnji travni korovi (kritičan broj 0,5-1,0 neželjena biljka/m²): slakoperka, mišji repak i vlasnjača. Od jednogodišnjih širokolisnih korova (kritičan broj 15-20 biljaka/m²) pojavljuju se: broćika, čestoslavica i mrtva kopriva.

Novija istraživanja navode da se izravne štete od korova na poljima ozimih žitarica, gdje se ne suzbijaju korovi, očituju u prosječnim prinosima manjima za 14,2% (pšenica i ječam). Osim toga, nisu zanemarive ni neizravne štete kao što su: polijeganje usjeva, jači razvoj bolesti, kasnije dozrijevanje, smanjene vrijednosti proizvoda (nečistoće, primjese), otežana žetva i sl.

Upotrijebiti se mogu slijedeći kombinirani herbicidi za jednogodišnje uskolisne i širokolisne korove: Filon 80 EC, Stomp 330 E, Stomp Aqua, Pendigan 330 EC, Alister Grande (dozvoljen samo u pšenici i pšenoraži), Alister New (dozvoljen samo u pšenici), Tolurex 50 SC (dozvoljen samo u pšenici i ječmu), Tornado Forte.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijeniti sukladno uputama proizvođača, a praznu ambalažu propisno zbrinuti. Obavezno voditi evidenciju o tretiranju.

 

Marina Kršić, mag. ing. agr.

E-mail: Marina.Kršić@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis