Obavijest proizvođačima uljane repice 26.09.2017.

Početkom mjeseca rujna (1.9. 2017.) upućena je preporuka proizvođačima ozime uljane repice o potrebi, mogućnostima i ograničenima suzbijanja neželjenih biljaka – korova!

Budući je kiša padala krajem u danima krajem prve i početkom druge dekade mjeseca rujna o.g. (u količinama 25,0 do 48,2 mm) usjevi uljane repice posijani početkom rujna o.g. relativno su brzo nicali, pa je do sredine ovog mjeseca ova ozimina bila u stadiju kličnih i početka formiranja prvih pravih listova! Ipak, u razdoblju od 14.-20. rujna 2017. kiša je padala svakodnevno, pa je početkom treće dekade mjeseca rujna zabilježena iznadprosječna količina rujanskih oborina (vidi Tablicu 1.). Vlažnost zemljišta u proteklom je razdoblju onemogućavala planirane radove u polju.

Tablica 1. Količina i raspored oborina zabilježenih na nekim mjernim lokalitetima u Međimurju tijekom druge dekade mjeseca rujna 2017.:

Mjerni lokalitet

Količina oborina (mm) po danima

Ukupno oborina*

14.9.

15.9.

16.9.

17.9.

18.9.

19.9.

20.9.

Trnovčak

9,0

9,6

25,8

38,8

4,4

87,2

2,8

216,6

Belica

9,0

12,6

26,2

25,2

6,4

67,0

1,2

186,4

Orehovica

5,8

14,6

31,8

25,0

11,8

54,6

0,6

196,2

D.Pustakovec

6,4

11,2

25,0

24,0

8,4

54,6

0,4

157,0

*ukupno količina oborina (mm) 1.-25. rujan 2017.

U narednim danima, uz suho razdoblje, očekujemo najviše dnevne temperature u rasponu 18-20°C, što će pogodovati ubrzanom rastu i razvoju usjeva uljane repice, ali i mogućoj pojavi i prvim štetama od različitih vrsta nametnika životinjskog podrijetla! Naime, tijekom cijele vegetacije uljane repice, od momenta nicanja do same zriobe, prisutni su različiti neželjeni organizmi životinjskog podrijetla pa je potrebno stalno pratiti njihovu pojavu, brojnost i na vrijeme spriječiti ekonomske štete. U jesenskom razdoblju najznačajniji štetnici uljane repice su kupusni i repičini crveno-glavi buhači (Phyllotreta spp.), repičina osa listarica (Athalia colibri), i pipa terminalnog pupa (Ceutorhynchus picitarsis). Ponekad pojavljuju još štete od puževa, kupusne muhe, glodavca i divljači!

VAŽNO: Tretiranje sjemena uljane repice insekticidima iz skupine neonikotinoida (npr. imidakloprid, tiametoksam), koje se prvenstveno provodilo protiv štetnika ubrzo nakon nicanja (buhači) (a moglo je do 75 % smanjiti štete od repičine ose listarice), zabranjena je Uredbom Europske komisije od 24. svibnja 2013. zbog zaštite pčela! Stoga proizvođači uljane repice zadnjih sezona već ujesen moraju redovito pratiti zdravstveno stanje mladih biljčice, prepoznati jesenske nametnike i prema potrebi poduzeti jesensko folijarno tretiranje dopuštenim insekticidima!

Tablica 1. Neki pripravci dopušteni za suzbijanje pojedinih „jesenskih“ štetnika uljane repice u našoj zemlji prema načelima integrirane zaštite bilja:

Nametnik

Djelatne tvari

Pripravci

Ograničenja

 

Repičina osa listarica,

repičin crveno-glavi buhač

alfa-cipermetrin

Direkt, Fastac 10 EC

Ove djelatne tvari i pripravci spadaju u skupinu sintetskih piretroida, te se smiju koristiti samo jednom u vegetaciji!

deltametrin

Decis 1.25 EC, Decide

lambda-cihalotrin

Karate Zeon MC

gama-cihalotrin

Vantex MC

esfenvalerat

Sumialfa 5 FL

cipermetrin

Cythrin Max EC

Repičine pipe*

tiakloprid & deltametrin

Proteus OD

Dozvoljen najviše 2x u sezoni!

*pripravak Proteus OD je registriran u napoj zemlji za suzbijanje repičinih pipa (male, velike, komušarice) i mušice komušarice koje se javljaju u proljeće, ali njegova jesenska primjena suzbija buhače, pipu terminalnog pupa i osu listaricu!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (www.mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Ovisno o daljnjem razvoju meteoroloških uvjeta proizvođačima uljane repice savjetujemo redovite tjedne i mjesečne preglede usjeva, te prema potrebi provoditi usmjerene mjere zaštite od navedenih „jesenskih“ štetnika uljane repice! Optimalni utrošak škropiva je 250-300 lit./ha.

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis