Predavanja na temu Osnova navodnjavanja

Predavanja će održati djelatnici Savjetodavne Službe, Slavko Kopilović i Ivan Ključec u sljedećim terminima:

  • Virovitičko-podravska županija, 27.09.2017. s početkom u 9,00 sati – županijska vijećnica – Virovitica
  • Vukovarsko-srijemska županija, 28.09.2017. s početkom u 9,00 sati – županijska vijećnica – Vinkovci
  • Osječko-baranjska županija, 28.09.2017. s početkom u 13,00 sati županijska vijećnica – Osijek

Procjena trajanja predavanja je cca 2 školska sata.

Predavanje je slobodno za sve zainteresirane a pogotovo za sve potencijalne korisnike koji ovu agrotehničku operaciju planiraju provoditi u svojoj proizvodnji. Ujedno predavanje je uvertira za jedan širi program i stručnu edukaciju koju će na ovu temu od sljedeće godine provoditi Savjetodavna Služba na terenu.

Pripremi za ispis