Obavijest proizvođačima uljane repice 20.09.2017.

Uljana repica na području naše županije nalazi se, ovisno o rokovima sjetve, u razvojnim fazama od razvijenih kotiledona do pojave prvih listića. U početnim razvojnim fazama uljanu repicu oštećuju kupusni buhači (Phyllotreta sp.), repičin crvenoglavi buhač (Psylliodeschrysocephala) te repičine ose listarice (Athalia colibri).

Kupusni buhači su sitni kukci duljine tijela 2-3 mm, rade okrugle rupice na lišću. Napad je opasan za mlade biljke, osobito kad sjeme nije tretirano insekticidima.

Repičin crvenoglavi buhač je kukac crnoplave boje, metalna sjaja, duljine tijela 3-4 mm. Odrasli oblici u rujnu izgrizaju lišće, a ličinke se ubušuju u peteljke i stabljiku praveći pritom hodnik. Zbog toga je repičin crvenoglavi buhač opasniji od kupusnih buhača.

Repičina osa listarica ima zdepasto tijelo žutonarančaste boje. Leti dosta tromo pa se može uočiti iznad biljaka uljane repice. Osica odlaže jaja na rubove listova, a iz njih se nakon 6-12 dana razviju pagusjenice crnosive boje. Pagusjenice se hrane lišćem, vrlo su proždrljive pa ako se napad ne uoči na vrijeme mogu u roku 2-3 dana napraviti veliku štetu. Suzbijanje treba provesti dok su pagusjenice manje od 10 mm.

Upozoravamo poljoprivrednike da redovito obilaze i pregledavaju polja uljane repice kako bi pravovremeno donijeli odluku o potrebi suzbijanja navedenih štetnika.

Kritičnim brojem se smatra

  • repičin crvenoglavi buhač: 0,5 buhača/ m u redu ili 2 buhača/ m2
  • repičina osa listarica: 0,5 pagusjenica/ biljka ili 50 pagusjenica/m2

Za suzbijanje buhača na uljanoj repici mogu se koristiti insekticidi Decis 2,5 EC, Fastac 10 EC, Sumialfa 5 FL, Cyclone ili Cythrin Max.

Za suzbijanje pagusjenica repičine ose listarice mogu se koristiti insekticidi Decis 2,5 EC, Direkt, Karis, Mospilan 20 SG ili Sumialfa 5 FL.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!

 

mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
e-mail: Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis