Obavijest proizvođačima uljane repice! 07.09.2017.

Obavještavaju se proizvođači uljane repice da izvrše zaštitu protiv korova nakon sjetve, a prije nicanja usjeva jednim od dozvoljenih zemljišnih herbicida. U tzv. pre-em roku zemljišni herbicidi djeluju preko tla, a efikasnost im ovisi o kakvoći pripreme tla i količini oborina jer je potrebna kiša da unese herbicide u tlo u zonu klijanja korova.

Za suzbijanje jednogodišnjih travnih i jednogodišnjih širokolisnih korova nakon sjetve, a prije nicanja mogu se upotrijebiti herbicidi: Brasan 540 EC, Butisan S, Sultan 50 SC, Clomate, Clematis, Kalif Mega, Teridox 500 EC (može i nakon nicanja u fazi 2-4 lista uljane repice), Koban 600 (može i nakon nicanja do faze 4 lista uljane repice) ili dr.

Za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova mogu se upotrijebiti herbicidi: Kalif 480 EC, Reactor 360 SC ili dr.

Za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova mogu se upotrijebiti: Dual Gold 960 EC, Kerb 50 W ili dr.

Pripravke koristite isključivo prema uputama dobivenim uz sredstvo i prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način, a raspored sakupljanja ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja u Zagrebačkoj županiji i Gradu Zagrebu možete pronaći ovdje.

Marija Prnjak, dipl.ing.agr
marija.prnjak@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis