OBAVIJEST TRŽNIM PROIZVOĐAČIMA KASNIH KUPUSNJAČA 06.09.2017.

Od posljednje upute proizvođačima kupusnjača iz ljetnog ciklusa proizvodnje a koji za berbu dospijevaju krajem ljeta i/ili početkom jeseni (najčešće krajem mjeseca rujna i početkom mjeseca listopada) proteklo je mjesec dana (03.8. 2017.).

U mjesecu kolovozu o.g. na svim je mjernim lokalitetima u Međimurju zabilježeno manje oborina od višegodišnjih prosjeka: umjesto očekivanih 80,4 mm izmjereno je od 23,8 mm u istočnom dijelu (npr. općina Donji Kraljevec) do 69,0 mm u zapadnom dijelu Županije (npr. općina Štrigova)! Pritom je bilo iznadprosječno toplo, te je u središnjem dijelu Međimurja umjesto prosječne mjesečne temperature zraka (19,8°C) izmjereno odstupanje za +2,6°C (22,4°C)! Tijekom kolovoza o.g. smo zabilježili čak 17 dana tijekom kojih je najviša dnevna temperatura bila veća od 30°C!

Zbog takvih je uvjeta usjeve ljetnih kupusnjača namijenjene tržnoj proizvodnji tijekom jeseni trebalo višekratno navodnjavati. Također, u takvim su uvjetima u usjevima kupusnjača zabilježeni optimalni uvjeti za razvoj više kategorija štetnih organizama životinjskog podrijetla (npr. kupusna „bijela mušica“, kupusne stjenice, tripsi, različite vrste štetnih gusjenica) te različitih uzročnika biljnih bolesti (gljivičnih i bakterijskih), o čemu smo tržne proizvođače obavještavali zajedno sa potrebama njihova suzbijanja u uputama od 03.08., te još ranije 24.07. i 28.06. 2017.!

U proteklom smo razdoblju (kolovoz) bilježili aktivan let leptira sovica (Noctuidae)!

Nove oborine očekujemo u manjim količinama tijekom naredna dva dana (7. i 8. rujan), te još moguće tijekom narednog vikenda (10. rujan)!

Tablica 1. Neki insekticidi dopušteni za suzbijanje štetnika u različitim vrstama kupusnjača u našoj zemlji s naglaskom na pripravke kraće karence od 3 do 14 dana!

Pripravak

Namjena

Primjena

Karenca

Rogor 40 EC

muha, uši, tripsi, gusjenice

0,075-0,1 % (1x)

14

Fastac 10 EC

buhači, bijelac, moljac

0,1 lit./ha (1x)

14

Cythrin Max

buhači, uši, sovice, bijelac, moljac

100 ml/ha (2x)

3

Decis 2,5 EC

štit.moljac, uši, sovice, bijelac, trips

0,3-0,5 lit./ha (2x)

7

Decis 100 EC

sovice, uši, bijelac, mljac

0,075-0,125 lit./ha

7

Vantex MC

uši, kupusni moljac, bijelac

0,05-0,06 lit./ha (2x)

14

Chess WG

lisne uši

0,4 kg/ha (3x)

7

Movento SC

bijela mušica

0,45-0,75 lit./ha (2x)

3

Affirm WG

kupusni moljac

1,5 kg/ha (3x)

3

Avaunt EC

sovice, kupusni bijelac, moljac

170 ml/ha (3x)

3

Alverde SC

sovice, kupusni bijelac, moljac

1 lit./ha (2x)

3

Coragen SC

sovice, kupusni bijelac, moljac

0,125 lit./ha (2x)

3

Tablica 2. Neki insekticidi za suzbijanje štetnika u različitim vrstama kupusnjača u našoj zemlji (s naglaskom na pripravke kraće karence 3 do 14 dana):

Pripravak

kupusnjače

kupus

cvjetača

brokula

kelj/pupčar

Rogor 40 EC

 

+

Fastac 10 EC

 

+

+

+

+

Cythrin Max

 

+

+

+

Decis 2,5 EC

+

 

 

 

 

Decis 100 EC

 

+

+

+

Vantex MC

+

 

 

 

 

Chess WG

 

+

+

Movento SC

 

+

+

+

+

Affirm WG

 

+

+

+

Avaunt EC

 

+

+

+

+

Alverde SC

 

+

+

Coragen SC

 

+

+

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

U Tablicama 1. i 2. navedeni su neki od insekticida koji su dopušteni u našoj zemlji u različitim vrstama kupusnjača, s naglaskom na pripravke kraće karence 3-14 dana! Voditi računa o najvećem broju dopuštenih primjena jednog te istog pripravka u istom usjevu tijekom sezone! Neki od insekticida vrlo brzo gube djelotvornost na visokim temperaturama! Kombinaciju insekticida koristiti u nižim ili smanjenim propisanim količinama

Zdravstvenim pregledom polja kupusnjača iz ljetne sadnje tijekom proteklih nije uočena pojava bakterijske bolesti kao primjerice ranijih sezona (npr. bakterijska tamna trulež žila – Xanthomonas)! Prema iskustvima iz ranijih sezona od gljivičnih se bolesti u ljetnim kupusnjačama javlja više vrsta pjegavosti lišća (Alternaria, Mycospherella, Leptosphaeria), zatim suha trulež (Phoma) i mumifikacija glava (Sclerotinia)!

Stoga za završno folijarno suzbijanje uzročnika biljnih bolesti na kupusu preporučujemo pripravak Signum DF (u količini do 1 kg/ha, najviše 2x, Karenca = 21 dan), registriran za suzbijanje prstenaste i koncentrične pjegavosti, ali djelotvoran protiv mumuifikacije i plijesni kupusnih glava (Sclerotinia, Botrytis)!

Moguće je u završnim aplikacijama protiv uzročnika bolesti kupusnjača osim kemijskih fungicida koristiti mikro-bioloških pripravake koji sadrže Bacillus subtilis i/ili neke druge korisne mikroorganizme (npr. u pripravcima Ekstrasol, Florbat, FitoBacillus i dr.).

Pripravcima za suzbijanje biljnih bolesti u kupusnjačama potrebno je dodavati ranije navedene insekticide protiv različitih kategorija štetnika. Moguće im je dodati i kvalitetnija sredstva za poboljšanje kvašenja i prianjanja, npr. Silwett, Inex-A, Etalfix Pro i sl. u propisanim količinama.

U završnim je aplikacijama moguće u usjevima kupusna namijenjenim skladištenju koristiti  folijarna hranjiva s naglašenim sadržajem fosfora, kalija (i mikroelemenata). Dobro je folijarna hranjiva koristiti preventivno, u više navrata sa smanjenim količinama, a moguće ih je miješati sa svim preporučenim fungicidima i insekticidima za zaštitu kupusnjača.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis