Obavijest proizvođačima zimskog luka! 05.09.2017.

Od zadnje dekade mjeseca kolovoza do početka rujna traju optimalni rokovi sjetve zimskog luka (pri uzgoju izravno iz sjemena) na području SZ Hrvatske. U razdoblju od 10.8.-31.8. 2017. zabilježili smo deset vrlo vrućih dana tijekom kojih su u središnjem dijelu Županije najviše temperature zraka bile veće od 30°C, s najvišom temperaturom koja je 27. kolovoza o.g. iznosila 35,9°C! Ovisno o lokalitetu u danima 19.-28. kolovoza o.g. palo je od 16,4 do 45,2 mm kiše (najviše je oborina zabilježeno u zapadnom, a najmanje u istočnim krajevima Županije). Nove oborine ponovno zabilježili smo u prva tri dana mjeseca rujna o.g., u količini 9,4 do 20,6 mm (najviše je kiše pritom ponovno zabilježeno u zapadnom, a značajno manje u istočnom dijelu Međimurja). Ovih dana očekujemo dnevne temperature u rasponu 20°-26°C, a nove moguće oborine tijekom narednog vikenda (10.9. 2017.)! U takvim uvjetima očekujemo relativno brzo klijanje i nicanje usjeva zimskog luka!

Osim prema potrebi preventivnog suzbijanja zemljišnih štetnika (npr. žičnjaka – Elateridae), veći problem u zdravstvenoj zaštiti usjeva zimskog luka je suzbijanje korova, nekih štetnika nadzemnih organa (npr. miner poriluka) i uzročnika biljnih bolesti!

Svakako u usjevima zimskog luka iz sjemena treba provesti preventivno suzbijanje zimskih (bienalnih) sjemenskih korova (pre-em) (npr. primjenom prije nicanja usjeva smanjene količine pendimetalina), među kojima je u Međimurju dominantna vrsta Stellaria media (mišjakinja)!

Tablica 1. Izbor nekih herbicida za primjenu u usjevima luka u našoj zemlji:

Herbicidi

Stomp 330E, Dost, Pendigan EC

(pendimetalin)

uskolisni i neki širokolisni korovi

4-5 lit./ha

OVP

Stomp Aqua

(pendimetalin)

uskolisni i neki širokolisni korovi

2,5-3 lit./ha

K=75 dana

Goal, Galigan EC

 

(oksifluorfen)

širokolisni korovi

0,1-0,2 lit./ha višekratno iu sjemena

K=42 dana

Starane 250

(fluroksipir)

luk iz lučice, širokolisni korovi

0,5-0,8 lit./ha

K=70 dana

Tomigan

(fluroksipir)

širokolisni korovi

0,4-0,8 lit./ha (1x)

K=70 dana

Lontrel 300

(klopiralid)

luk iz lučice, širokolisni korovi

0,3-0,4 lit./ha

K=70 dana

Lentagran WP

(piridat)

širokolisni korovi

3×0,5 kg/ha

K=42 dana

Xinca SC

(bromiksinil)

širokolisni korovi

0,5 lit./ha (2x)

K=OVP

Dual Gold EC

(S-metolaklor)

luk iz lučice (travni sjemenski)

1,25-1,4 lit./ha

OVP

Focus Ultra

(cikloksidim)

uskolisni sjemenski i trajni

1-4 lit./ha

K=21 dan

Afalon Disperzija,

Linurex 50 SC

(linuron)

luk iz lučice,

širokolisni korovi

1,35 lit./ha

K=56 dana

Naknadne primjene herbicida u usjevima luka iz sjemena (nakon nicanja usjeva i korova) (post-em) valja planirati i provoditi sukladno dominantnim korovnim vrstama, razvojnom stadiju usjeva luka, te selektivnosti i spektru djelotvornosti herbicida!

Utrošak škropiva prilagoditi vremenu primjene herbicida u usjevima luka (pre-em, ili post-em)!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

 

 

Pripremi za ispis