Obavijest maslinarima! 04.09.2017.

Upozoravamo maslinare, kako nestabilni vremenski uvjeti s kišom i znatno nižim temperaturama, koji su značajka ovih dana,  pogoduju zarazi uzročnikom ekonomski najštetnije bolesti  masline – paunovim okom  (Spilocaea oleagina).

Stoga preporučujemo provedbu zaštitnih mjera u svim maslinicima širom županije, uporabom jednog od pripravaka s kraćom karencom:

NEORAM WG (karenca 15 dana) ili STROBY WG ili DIFCOR (karenca 30 dana).

Maslinina muha (Bactrocera oleae) se i dalje neznatno lovi na svim pozicijama.

Stoga podsjećamo na ranije danu preporuku vezanu uz redovite obilaske maslinika, uzorkovanje i pregled plodova, te poštivanje praga štetnosti od 5%, kada se treba provesti organizirana primjena „preventivne metode“  uporabom zatrovanih mamaca:

SUCCESS  BAIT  ili  BUMINAL  + DIMETOAT  ili ECO TRAP VREĆICE

Maslinare i nadalje upućujemo na praćenje naših obavijesti, kada ćemo se oglasiti kod svake važne promjene.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenog sredstava za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr.
E – mail: Ivan.Simicevic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis