OBAVIJEST TRŽNIM PROIZVOĐAČIMA KASNIH KUPUSNJAČA 03.08.2017.

Od posljednje upute proizvođačima "ljetnih" kupusnjača koji iste proizvode sadnjom u zadnjoj dekadi mjeseca lipnja proteklo je samo 9 dana (24.7. 2017.).

U posljednja 4 dana bilježimo ekstremne ljetne temperature koje u hladovini imaju u središnjem dijelu Međimurja vrijednosti od 32,7° do 35,1°C! Slične vrijednosti očekujemo u narednih tjedan dana! Intenzitet sunčeva zračenja je vrlo izražen, te su dnevne vrijednosti često >7.200 W/m²! Stoga je na poljima s tržnom proizvodnjom kasnih kupusnjača potrebno redovito navodnjavanje kišenjem ili orošavanjem. (naročito u stadiju početka formiranja glavica kupusnjača, kada su iste vrlo osjetljive na napad različitih vrsta gusjenica)!

U proizvodnji povrtnih krstašica ili kupusnjača lišće i glave tijekom ljetnog razdoblja naročito su napadnute od većeg broje štetnih organizama životinjskog podrijetla, među kojima se gotovo svake sezone u vrlo štetnim populacijama pojavljuju kupusni buhači (Phyllotreta spp.), kupusna brašnena lisna uš (Brevicoryne brassicae), kupusne stjenice ili ciganke (Eurydema spp.), duhanov trips (Thrips tabaci) i više vrsta štetnih gusjenica: velikog kupusnog bijelca (Pieris brassicae), kupusnog moljca (Plutella xylostella), te gusjenice povrtnih i kupusnih lisnih sovica (Mamestra, Autographa). Njihova je štetnost izražena tijekom iznadprosječno topli (vrućih) ljetnih razdoblja!

Posljednjih sezona sve veće ekonomske štete u proizvodnji nadaleko poznatog Varaždinskog zelja pričinjava kupusni štitasti moljac ili "bijela mušica" (Aleyrodes proletella), a zahtijeva poseban pristup u kemijskom suzbijanju! Ove smo sezone ovu štetnu vrstu primijetili već zadnjih dana mjeseca svibnja (30. i 31.5. 2017.), pri uzgoju kupusnjača u vrtovima na manjim gospodarstvima za vlastite potrebe.

Kupusnoj „bijeloj mušici“ pogoduju globalne klimatske promjene s porastima vrijednosti temperature i vlažnosti zraka, odnosno spoznaja da ljeta u našim krajevima sve više poprimaju "tropska" obilježja (nesnosne vrućine i sparine), a kao posljedica toga pojavljuju se i "novije" kategorije vrste biljnih nametnika koje su u ranijim godinama opisivani samo kao povremeni štetnici.

U tržnoj proizvodnji kasnih kupusnjača važno je kupusnu „bijelu mušicu“ pravovremeno otkriti i započeti mjerama zaštite. Obavezno iznad biljaka vješati žute ljepljive ploče. Žutim ljepljivim pločama se mogu odrediti početna "žarišta" štetnika i na vrijeme provesti usmjereno suzbijanje.

U našoj zemlji od 2017. sezone imamo samo jedan insekticid registriran za suzbijanje ovog štetnika: Movento SC (0,45-0,75 lit./ha, naviše 2x, K=3 dana), a dobar postrani učinak na ovog nametnika može se očekivati primjenom insekticida Chess WG (registriran u crvenom i bijelom kupusu, te kelju protiv lisnih uši u količini 0,4 kg/ha, uz propisanu karencu samo 7 dana) (vidi Tablicu 1.)!

"Bijelu mušicu kupušnjača" potrebno je suzbijati naizmjeničnom primjenom navedenih pripravaka barem 2-4x tijekom mjeseca srpnja i početkom kolovoza s prosječnim razmacima aplikacije 8-10 dana! VAŽNO: Navedeni pripravci za suzbijanje kupusne „bijele mušice“ nisu djelotvorni na više vrsta štetnih gusjenica koje se svake sezone redovito pojavljuju u kritičnim populacijama u vrijeme početka formiranja i rasta glavica kupusa!

Insekticide primijeniti u doba dana kada pčele ne lete, npr. u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim satima. Neki od insekticida vrlo brzo gube djelotvornost na visokim temperaturama! Kombinaciju insekticida koristiti u nižim ili smanjenim propisanim količinama.

Tablica 1. Neki insekticidi dopušteni za suzbijanje štetnika u različitim vrstama kupusnjača u našoj zemlji:

Pripravak

Namjena

Primjena

Karenca

Rogor 40 EC

muha, uši, tripsi, gusjenice

0,075-0,1 % (1x)

14

Chromogor

muha, uši, tripsi

0,075-0,1 % (2x)

49

Direkt SC

moljac

0,08-0,12 lit./ha (2x)

28

Fastac 10 EC

buhači, bijelac, moljac

0,1 lit./ha (1x)

14

Cythrin Max

buhači, uši, sovice, bijelac, moljac

100 ml/ha (2x)

3

Decis 2,5 EC

štit.moljac, uši, sovice, bijelac, trips

0,3-0,5 lit./ha (2x)

7

Decis 100 EC

sovice, uši, bijelac, mljac

0,075-0,125 lit./ha

7

Karate Zeon

uši, sovice, bijelac, štit. moljac

150 ml/ha (2x)

21

Lambda EC

kupusni moljac

0,2 lit./ha (2x)

21

Vantex MC

uši, kupusni moljac, bijelac

0,05-0,06 lit./ha (2x)

14

Chess WG

lisne uši

0,4 kg/ha (3x)

7

Movento SC

bijela mušica

0,45-0,75 lit./ha (2x)

3

Affirm WG

kupusni moljac

1,5 kg/ha (3x)

3

Avaunt EC

sovice, kupusni bijelac, moljac

170 ml/ha (3x)

3

Alverde SC

sovice, kupusni bijelac, moljac

1 lit./ha (2x)

3

Coragen SC

sovice, kupusni bijelac, moljac

0,125 lit./ha (2x)

3

Tablica 2. Neki insekticidi za suzbijanje štetnika u različitim vrstama kupusnjača u našoj zemlji:

Pripravak

kupusnjače

kupus

cvjetača

brokula

kelj/pupčar

Rogor 40 EC

 

+

Chromogor

+

 

 

 

 

Direkt SC

+

 

 

 

 

Fastac 10 EC

 

+

+

+

+

Cythrin Max

 

+

+

+

Decis 2,5 EC

+

 

 

 

 

Decis 100 EC

 

+

+

+

Karate Zeon

 

+

+

Lambda EC

 

+

Vantex MC

+

 

 

 

 

Chess WG

 

+

+

Movento SC

 

+

+

+

+

Affirm WG

 

+

+

+

Avaunt EC

 

+

+

+

+

Alverde SC

 

+

+

Coragen SC

 

+

+

Tablica 3. Neki od insekticida dopuštenih za primjenu a po djelotvornosti učinkovite protiv štetnih gusjenica u nekim kupusnjačama (Pieris, Plutella, Mamestra, Autographa):

Djelatna tvar

Pripravak

Karenca

esfenvalerat

SumiAlpha

7 dana

deltametrin

Decis 2.5 EC

7 dana

lambda-cihalotrin

Karate Zeon, Lambda 5 EC

14 dana

alfa-cipermetrin

Fastac, Direct

28 dana

indoksakarb

Avaunt EC

3 dana

metaflumizon

Alverde SC

3 dana

emamektin benzoat

Affirm WG

3 dana

klorantraniliprol

Coragen 20 SC

3 dana

Bacillus thuringiensis supsp. kurstaki*

Baturad WP, Biobit WP

7 dana

*registriran samo za suzbijanje kupusnih bijelaca (Pieris)

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Hibridi kupusnjača i lokalna sorta Varaždinsko zelje tijekom druge polovice ljeta često su napadnuti i različitim uzročnicima bolesti, među kojima dominiraju više vrsta pjegavosti lišća (Alternaria, Mycospherella, Leptosphaeria), suha trulež (Phoma), mumifikacija glava (Sclerotinia) i vrlo opasna bakterijska tamna trulež žila (Xanthomonas)! Tome naročito pogoduju vrlo povoljni meteorološki uvjeti: učestale kiše (ili navodnjavanje kišenjem/orošavanjem), visoke temperature sa jutarnjom rosom, česti uzgoj kupusnjača u ponovljenom uzgoju na istim poljima unutar 2-3 godine, te vlastita proizvodnja sjemena Varaždinskog zelja "uzdržnom" selekcijom bez stručnog nadzora i tretiranja sjemena protiv uzročnika bolesti koje se prenose sjemenom.

Budući da kupus ubrajamo u porodicu krstašica, u područjima gdje se uzgajaju uljarice (npr. uljana repica) i drugo korjenasto povrće roda Brassica (npr. postrna repa), neke se "zajedničke" bolesti prenose s jednog usjeva na drugi (npr. pjegavosti lišća, suha trulež), pa se u tom slučaju ekonomske štete povećavaju!

Za folijarno suzbijanje uzročnika biljnih bolesti na kupusu sve do sredine 2011. godine dopuštenje za primjenu u Republici Hrvatskoj imao je samo Signum DF registriran za suzbijanje prstenaste i koncentrične pjegavosti, te pojedini bakarni pripravci (npr. bakar-sulfat, bakarni-hidroksid, bakar-oksiklorid).

Proširenjem primjene sredstava za zaštitu bilja od sredine 2011. sezone u usjevima kupusa je dopuštena folijarna primjena fungicida navedenih u Tablici 2.! Svi navedeni daju odličnu zaštitu protiv uzročnika pjegavosti lišća.  Ipak, ovi dopušteni fungicidi ne suzbijaju bakterijsku tamnu trulež žila (Xanthomonas), pa je moguće u prvim zaštitama na poljima kasnih kupusnjača dodavati manje količine dopuštenih bakarnih pripravaka ili folijarnih hranjiva s naglašenim sadržajem bakra (npr. Scudo, Copterel). U novije vrijeme preporučuje je preventivna primjena mikro-bioloških pripravaka koji sadrže Bacillus subtilis i druge korisne mikroorganizme (npr. Ekstrasol, Florbat, FitoBacillus i dr.).

 Tablica 2. Neki organski fungicidi za suzbijanje uzročnika bolesti u KUPUSNJAČAMA:

Fungicidi

Ortiva Top SC (bijeli i crveni kupus, kelj pupčar i kelj)

Alternaria, Mycospherella, Albugo, Erysiphae

1 lit./ha (2x) (najmanji razmak tretiranja 10 dana)

K=21 dan

Nativo WG

(brokula, cvjetača)

Alternaria, Phoma, Albugo, Erysiphae, Mycospherella

0,4 kg/ha (2x) (najmanji razmak tretiranja 21 dan)

K=21 dan

Nativo WG

(kelj pupčar, kupus)

Alternaria, Phoma, Albugo, Erysiphae, Mycospherella

0,4 kg/ha (3x) (najmanji razmak tretiranja 21 dan)

K=21 dan

Ortiva SC

(kupusnjače)

Altarnaria, Albugo, Peronospora, Erysiphae

1,0 lit./ha (2x) (razmak tretiranja 8-12 dana)

K= 14 dana

Score 250 EC (kupusnjače -kupus, kelj pupčar, kelj)

Altarnaria, Leptosphaeria, Pseudocercosporella

0,3-0,5 lit./ha (najmanji razmak tretiranja 15 dana)

K=21 dan

Difcor EC

(kupus)

Alternaria,

Mycosphaerella

0,5 lit./ha

K=21 dan

Signum DF (kupus, brokula, cvjetača, kelj pupčar)

Alternaria, Mycospherella, Albugo

1,0 kg/ha (3x)

K=21 dan

Pripravcima za suzbijanje biljnih bolesti u kupusnjačama potrebno je dodavati ranije navedene insekticide protiv različitih kategorija štetnika. Moguće im je dodati i kvalitetnija sredstva za poboljšanje kvašenja i prianjanja, npr. Etalfix Pro, Silwett, Inex-A i sl. u propisanim količinama.

Na smanjenje negativnog utjecaja visokih temperatura i pojačane sunčane radijacije na gotovo svim povrtnim kulturama dobili primjenom različitih organskih biostimulatora  u kombinaciji s folijarnim hranjivima s naglašenim sadržajem fosfora, kalija (i mikroelemenata). Dobro je folijarna hranjiva koristiti preventivno, u više navrata sa smanjenim količinama, a moguće ih je miješati sa svim preporučenim fungicidima (izuzev bakarnih fungicida) i insekticidima za zaštitu kupusnjača.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis