Obavijest vinogradarima! 02.08.2017.

Sorte ranije epohe dozrijevanja nalaze se u razvojnom stadiju promjene boje ili šara tj u fenofazi mekšanje bobica.

U tom razvojnom stadiju prestaje opasnost od širenja pepelnice te se pepelnica još uvijek može pojaviti samo na sortama kasnije epohe dozrijevanja.

Također nema više opasnosti od zaraze peronosporom.

U razvojnom stadiju promjene boje i mekšanja bobica savjetujemo obaviti preventivnu zaštitu zone grožđa pripravcima protiv sive plijesni (Botrytis cinerea): Switch 62,5 WG (K=21 dan),  Teldor SC 500 (K=21 dan), Luna Privilege (K=21 dan), Cantus WG (K=28 dana).

Posljednja dva pripravka smanjuju napad pepelnice.

U vinogradima postaju uočljivi simptomi zaraze fitoplazmama .

Svi posjednici vinograda dužni su pridržavati se mjera propisanih  Naredbom o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja  i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 46/2017).

Zaražene trsove potrebno je iskrčiti iz vinograda, a o pojavi simptoma obavijestiti fitosanitarnog inspektora, Zavod za zaštitu bilja – HCPHS ili Savjetodavnu službu!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno pismenoj uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Prema Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12) i Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14) obveza je voditi evidencije o primijeni sredstava za zaštitu bilja, a sredstva, dok su na gospodarstvu, skladištiti na propisani način. Sa praznom ambalažom postupati  u skladu s propisima.

Margita Budiselić Kutle dipl.inž.agr.
e-mail: Margita.Budiselic.Kutle@savjetodavna.hr

 

 

Pripremi za ispis