Obavijest vinogradarima! 01.08.2017.

Od posljednje preporuke prošlo je 11 dana. U tom razdoblju prevladavale su visoke temperature i visoka relativna vlaga zraka što je pogodovalo jačem širenju pepelnice (Uncinula necator). Opasnost od razvoja pepelnice prijeti sve do omekšavanja i promjene boje boba dok je opasnost od zaraze plamenjačom prošla. Većina sorata počela je ulaziti u fazu mekšanja bobica/ promjene boje bobica. 

U vinogradima u kojima je već došlo do mekšanja/ promjene boje bobica potrebno je primijeniti neki  od  specifičnih botriticida za zaštitu od sive plijesni  (Botrytis cinerea):  Cantus (karenca 28 dan), Switch 62,5 WG (karenca 21 dan), Done (karenca 21 dan) i Teldor SC 500 (karenca 21 dan).

U vinogradima sa vidljivim simptomima pepelnice vinove loze moguća je primjena pripravaka Dynali EC (K=21 dan) i Luna Experience (K=14 dana). Na kasnijim sortama vinove loze poput graševine, šipona i sl. gdje je moguće širenje pepelnice primijeniti neki od registriranih pripravaka: Dynali (karenca 21 dan), Luna Experience (karenca 14 dana), Crystal (karenca 28 dana), Collis (karenca 28 dana), Kusabi (karenca 28 dana).

Upozoravamo sve vinogradare da se u posljednjim zaštitama vinove loze pridržavaju propisanih karenci! S obzirom da očekujemo ranije rokove berbe potrebno je koristiti pripravke kraće karence!

Tijekom mjeseca srpnja zabilježen je let odraslih oblika američkog cvrčka, vektora zlatne žutice vinove loze. Prvi simptomi zlatne žutice vinove loze utvrđeni su krajem lipnja te su prema kraju ljeta sve više izraženi. Odrasle oblike američkog cvrčka pratimo postavljanjem žutih ljepljivih ploča u vinograde. Ukoliko se uhvate 4 odrasla oblika/ ploči tjedno potrebno je izvršiti tretiranje u kolovozu. Pripravci koji su registrirani i karenca im je 21 dan su slijedeći : Cythrin max, Sumialfa 5 FL, Nurelle D, Chromorel D i Reldan 22 EC. Pripravak Asset dozvoljen je u ekološkoj proizvodnji i karenca mu je 2 dana. Sve zaražene i simptomatične trsove potrebno je iskrčiti te o tome obavijestiti fitosanitarnog inspektora, Zavod za zaštitu bilja ili Savjetodavnu službu.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Petra Pozder  mag. ing. fitomedicine
Petra.Pozder@savjetodavna.hr

 

 

Pripremi za ispis