Obavijest vinogradarima! 06.07.2017.

Prije 13 dana upućena je preporuka o drugoj zaštiti vinograda nakon cvatnje (23.6. 2017.). U njoj smo vinogradare upozoravali na mjere zaštite protiv plamenjače ili peronospore (Plasmopara), zatim nastavku kvalitetne zaštite kombiniranim fungicidima protiv pepelnice (Erysiphe) i važno upozorenje o početku leta druge ili ljetne generacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia) uz potrebu primjene insekticida (pri izboru insekticida trebalo je davati prednost termostabilnim djelatnim tvarima koja uz ovicidnu posjeduju larvicidnu djelotvornost te dobar postrani učinak na američkog cvrčka Scaphoideus titanus – prirodnog širitelja zlatne žutice vinove loze Grapevine flavescence doree)!

U danima od 21. do 30. lipnja o.g. na većini lokaliteta u zapadnom dijelu Županije (Međimursko vinogorje) palo je više od 80 mm oborina (na mjernom lokalitetu Trnovčak – općina Štrigova u vinogradu sorte Rajnski rizling mjerni je uređaj „iMetos“ tih dana izmjerio 86,2 mm a ukupno tijekom mjeseca lipnja o.g. iznadprosječnih 129,0 mm)! Lokalno je uz grmljavinsko i olujno nevrijeme zabilježena tuča (npr. na području Selnice, Svetog Urbana, Okruglog Vrha i dr.)! Od početka mjeseca srpnja o.g. dominira sunčano, vrlo vruće i sparno razdoblje (prosječna vlažnost zraka u vinogradu je tijekom mjeseca lipnja bila veća od 89 %). Najviše dnevne temperature zraka su posljednja tri dana veće od 30°C, a narednih dana očekujemo porast njihovih vrijednosti 33° do 35°C! (prosječno 87,2 %) ("iMetos" uređaj u vinskoj sorti Rajnski rizling).

Većina je vinogradara u proteklom razdoblju obavila "vršikanje" nasada, a zbog oborina s početka treće dekade lipnja o.g. i naknadnih toplina grozdovi sorte Pinot sivi i Graševina na lokalitetu Sveti Urban već su zadnjih dana proteklog mjeseca bili "zatvoreni"!

Dakle, dominira vruće i vrlo sparno meteorološko razdoblje, što najviše pogoduje razvoju i širenju pepelnice grožđa (Erysiphe necator).

Na poljskom mikro-pokusu Savjetodavne službe iz Čakovca na netretiranom trsju sorte Moslavac bijeli ili Šipon zabilježena je umjereno jaka zaraza uljnim pjegama na lišću od uzročnika plamenjače (Plasmopara) (nakon provedene tri aplikacije čak 47 % članova pokusa – različitih fungicida "propustilo" je ove sezone plamenjaču na vršno lišća na dan 19.6. 2017.), a širenjem ove bolesti na nezaštićeno grožđe već je krajem lipnja i početkom srpnja moguće je uništen određeni dio uroda grožđa! Ipak, na netretiranom je grožđu prva pojava pepelnice primijećena 26. lipnja o.g. a već tjedan dana nakon toga bilo je inficirano već 20-25 % nezaštićenih bobica! U narednom razdoblju očekujemo da pepelnica (Erysiphe) u potpunosti zarazi nezaštićeno grožđe osjetljive sorte Moslavac bijeli ili Šipon.

Na praćenim lokalitetima Sveti Urban, Orehovčak i Trnovčak u proteklih je desetak dana nastavljen let druge generacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana). Populacija leptira pepeljastog grožđanog moljca je vrlo brojna dok žutog grožđanog moljca nismo primijetili.

U takvim uvjetima valja nastaviti kvalitetnu zaštitu protiv plamenjače i pepelnice te ponoviti drugu usmjerenu aplikaciju protiv "ljetne" generacije pepeljastog grožđanog moljca!

Pripravci za suzbijanje pepelnice, grožđanih moljaca i plamenjače su navedeni u ranijim preporukama (npr. od 23. lipnja o.g.), a isto zbog značaja ponavljamo!

Prema Tehnološkim uputama za integriranu proizvodnju grožđa u našoj je zemlji protiv plamenjače (Plasmopara viticola) moguće s ograničenjima koristiti neke od slijedećih pripravaka (abecednim redom): Alfil Duplo WP, Azimut 80 WG, Alfil WP, Acrobat MZ, Antracol Combi WP, Electis WG, Equation PRO, Forum Star DF, Curzate-F SC, Galben-M, Fantic M, Galben F, Fantic F, Kairos M WP, Manoxanil WP, Melody Duo WP, Mildicut SC, Mikal Flash WG, Mikal Premium, Nautile DG, Pergado F, Pergado MZ, Profiler WG, Profilux DF, Ridomil Gold MZ, Ridomil Gold Combi, Verita WG i dr.

Ipak, nakon "vršikanja" u narednom razdoblju očekujemo nove poraste mladica, pa u suzbijanju plamenjače preporučujemo koristiti sustavne fungicide s naglašenim "akropetalnim premještanjem", npr. M-metalaksil (Ridomil Gold Combi) i/ili Al-fosetil (Profiler DF, Mikal Premium F) i slično! Također, barem jednom nakon cvatnje planirati primjenu bakarnih djelatnih tvari (npr. Ridomil Gold Plus WP i sl.) (uz ograničenaja pri miješanju s drugim pripravcima), naročito na lokalitetima i sortama gdje se naknado tijekom kolovoza i rujna pojavljuje kisela trulež grožđa!

U integriranoj su vinogradarskoj proizvodnji za suzbijanje pepelnice (Erysiphe necator) dopušteni s određenim ograničenjima neki od pripravaka (abecednim redom): Bumper 25 EC, Cabrio Top* DF, Collis SC, Crystal KS, Domark ME, Dynali EC, Difcor EC, Falcon EC, Folicur EW, Fond 12E, Kusabi SC, Luna Experience SC, Mystic EC, Nativo WG, Postalon SC, Systhane 24E, Stroby DF, Talendo EC, Topas 100 EC, Vivando SC i dr.

U nasadima gdje se pepelnica pojavila na bobicama, dodatno između dvije redovite zaštite preporučujemo u zonu grožđa primijeniti meptil-dinokap ili neki sumporni fungicid! Koristiti ih u večernjim satima jer na temperaturama većim od 30°C mogu izazvati neželjene promjene na bobicama grožđa.

Pripravci za suzbijanje sive plijesni (Botrytis) u vinogradima navedeni su u preporuci od 13. lipnja o.g., a svakako ih je trebalo primijeniti prije zatvaranja grozdova (kao i insekticide protiv grožđanih moljaca)!

Bolje rezultate pri suzbijanje ljetne generacije grožđanih moljaca proteklih smo godina u Međimurskom vinogorju dobili primjenom pripravaka Avaunt SC 0,15- 0,2 lit./ha ili Laser KS u količini 0,15-0,2 lit./ha ili Runner SC u količini 0,4-0,5 lit./ha ili Mimic SC u količini 0,5-0,6 lit./ha ili Coragen SC u količini 0,15 lit./ha, Reldan 22 EC u količini 1,5 lit./ha i Affirm WG u količini 1,5 kg/ha. Ljetna se generacije grožđanih moljaca suzbija dva puta s razmakom 12-14 dana! Moguće je smanjiti navedenu dozu insekticida ako se primjenjuju samo u zoni grožđa.

VAŽNO: U preporuci od 13. lipnja o.g. navedene su i nove mjere za iskorjenjivanje zlatne žutice vinove loze kojih su vinogradari u demarkacijskim područjima obvezni na provođenje (Sveti Urban, Štrigova, Dragoslavec)! Isto preporučujemo svim vlasnicima vinove loze u Međimurju bez obzira na lokaciju nasada!

Zbog otrovnosti i opasnosti insekticida protiv grožđanih moljaca na pčele, potrebno je prije primjene insekticida pokositi cvatući podrast u vinogradima (a naročito bijelu djetelinu), te primjenu obavljati u kasnijim večernjim satima kada pčele ne lete!

Kako ne možemo predvidjeti količinu i raspored oborina u drugoj polovici kolovoza i tijekom rujna o.g., uz redovite mjere zaštite protiv uzročnika bolesti (Plasmopara, Erysiphe, Botrytis) i štetnika (Lobesia, Scaphoideus), dobro je tijekom mjeseca srpnja i početkom kolovoza planirati i provoditi tretiranje folijarnim vodo-topivim gnojivima s naglašenim sadržajem hranjiva kalcij:magnezij:kalij (Ca:Mg:K2O)! Time se pozitivno utječe na jačanje kožice bobica kako bi bile otpornije na pucanje pri mogućim jačim kasno-ljetnim i rano-jesenskim padalinama!

Izbjegavati miješanje folijarnih gnojiva sa teškim metalima (npr. bakarnim pripravcima, sredstva koja sadrže Al-fosetil) i anorganskim spojevima (npr. sumpornim fungicidima)!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis