Obavijest vinogradarima 05.07.2017.

Sparno vrijeme sa visokim temperaturama i povremenim oborinama doveli su do razvoja infekcija.

U borbi protiv plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) prednost bi dali pripravcima sistemičnog i lokalsistemičnog djelovanja: Profiler WG, Electis WG, Pergado F, Pergado MZ, Verita, Antracol combi WP 76 ili Curzate F. Na područjima gdje su prisutni simptomi mogu se primjeniti pripravci: Melody duo WP, Forum star WP, Acrobat MZ i dr.

Toplo i sparno vrijeme pogoduje razvoju pepelnice vinove loze (Erysiphe necator), te se u zaštiti protiv pepelnice mogu upotrijebiti pripravci: Collis, Crystal KS, Nativo WG, Postalon 90 SC, Kusabi, Domark ME, Foliar 250, Vivando SC i dr.

Povoljni su uvjeti za razvoj inekcije sive plijesni ili botritisa, te se kao preporuka za suzbijanje mogu koristiti pripravci: Teldor SC 500, Cantus, Done, Pyrus 400 SC, te Swich 62,5 WG.

Trenutno se javlja druga generacija grožđanih moljaca, te od pripravaka (insekticida) preporučujemo Reldan 22 EC, Laser KS, Coragen SC ili Affirm.

Vrijeme je suzbijanja američkog cvrčka (Scaphoideus titanus). Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze je objavljena u NN 46/2017 od 12.05.2017.

Za suzbijanje američkog cvrčka u Hrvatskoj su registrirani insekticidi: Actara 25 WG, Decis 2,5 EC, Nurelle D, Chromorel-D, Reldan 22 EC, Asset, Sumialfa 5 FL, te Cythrin max.

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača!

Voditi redovito obrazac (evidencija o uporabi sredstava za zaštitu bilja) i zbrinjavati ambalažu na način kako je propisano pravilnikom.

Marko Borić, mag.ing.agr.
e-mail: marko.boric@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis