Obavijest proizvođačima plantažnih nasada jabuke i kruške ! 14.06.2017.

Od prošle preporuke za zaštitu nasada jabuka prošlo je 12 dana. Vremenske prilike sa maksimalnim dnevnim temperaturama višim od 27 °C i visokom relativnom vlagom zraka u proteklom razdoblju pogodovale su razvoju pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha).

Za suzbijanje pepelnice jabuka moguće je koristiti pripravke: Luna Experience, Domark 40 ME, Nimrod 25 EC, Crystal ili pripravke na bazi strobilurina ili sumpora (obratiti pozornost jer pri temperaturi zraka iznad 25˚C pripravci na osnovi sumpora mogu uzrokovati fitotoksičnost).

Prognostičari u narednom razdoblju najavljuju toplo vrijeme s povremenim lokalnim pljuskovima koji će omogućiti sekundarno širenje krastavosti jabuke (Venturia inaequalis) posebice u voćnjacima s vidljivim simptomima na listu. U nasadima jabuka za zaštitu od krastavosti mogu se primijeniti fungicidi kontaktnog mehanizma djelovanja: Merpan 80 WDG, Kastor, Scab 80 WG, Kapetan 80 WG, Caption 80 WG, Dithane M-45, Mankozeb, Pencozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Chorus 50 WG, Chorus 75 WG ili kombinirani: Zato plus, Tercel.

Toplo vrijeme pogoduje razvoju štetnika. Pratiti pojavu crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi), a ukoliko se pojave u kritičnom broju od 8 do 10 pauka po listu za suzbijanje primijenite jedan od akaricida: Masai WP, Zoom 11 SC, Verimec 018 EC, Kraft 18 EC ili dr.

U voćnjacima sa povećanom populacijom jabučne krvave uši (Eriosoma lanigerum) može se koristiti pripravak Movento ili dr.

Za zaštitu od jabučnog savijača (Cydia pomonella) mogu se koristiti insekticidi: Mospilan 20 SP, Calypso SC 480, Coragen 20, Affirm ili dr.

Primjenu insekticida obaviti u vrijeme kada pčele ne lete, a prije zaštite obavezno pokositi voćnjak ako su u njemu prisutni korovi u cvatnji.

Voditi računa o karenci i o maksimalnom dozvoljenom broju tretiranja pojedinim pripravkom u sezoni!

Pripravke koristite isključivo prema uputama dobivenim uz sredstvo i prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Marija Prnjak, dipl.ing.agr
marija.prnjak@savjetodavna.hr

 

 

Pripremi za ispis