NOVA „ŠKOLSKA SHEMA“ OD ŠKOLSKE GODINE 2017./2018.


Izvor: EU Agriculture and Rural Development, The EU school fruit,vegetables & milk scheme in schools from august 2017

Na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja objavljen je 30. svibnja 2017. Javni poziv za iskaz interesa škola za sudjelovanje u Školskoj shemi i Javni poziv za iskaz interesa dobavljača za sudjelovanje u Školskoj shemi.

Javni poziv za iskaz interesa škola otvoren je do 14. lipnja 2017., što znači da sve škole, osnovne i srednje, koje namjeravaju sudjelovati u Školskoj shemi, trebaju do tog roka podnijeti Zahtjev za odobravanje podnositelja zahtjeva za raspodjelu voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, na obrascu iz Priloga II Pravilnika o provedbi Školske sheme (NN br. 50/17).

Javni poziv za iskaz interesa dobavljača ostaje otvoren tijekom cijelog razdoblja provedbe Školske sheme. Zainteresirane pravne i fizičke osobe dužne su podnijeti prijavu Agenciji za plaćanja na obrascu, koji je sastavni dio Javnog poziva.

Nakon prikupljenih zahtjeva Agencija za plaćanja će 20. lipnja 2017. na internetskoj stranici objaviti:

  • popis škola koje mogu sudjelovati u Školskoj shemi, s brojem učenika po školi i procijenjenim iznosom potpore po školi, prema broju učenika koji mogu sudjelovati u Školskoj shemi;
  • popis dobavljača, koji mogu isporučivati voće i povrće i/ili mlijeko i mliječne proizvode školama, koje sudjeluju u Školskoj shemi. Objavljeni spisak dobavljača će se redovito dopunjavati tijekom cijelog razdoblja provedbe Školske sheme.

Nova „Školska shema“ omogućit će tako da škole same odaberu dobavljača, dajući pri tome prioritet kratkim lancima opskrbe i nabavci proizvoda od lokalnih i regionalnih proizvođača, koji proizvode svoje proizvode u blizini škole, a sve s ciljem da se učenicima dostavlja i raspodjeljuje svježe lokalno voće i povrće, ali i mliječni proizvodi.

Stoga pozivamo sva obiteljska poljoprivredna gospodarstva, koja se bave proizvodnjom voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda da se uključe u Školsku shemu i omoguće našim školarcima domaće voće, povrće i/ili mlijeko i mliječne proizvode!

Pripremi za ispis