Obavijest proizvođačima ječma o završnoj zaštiti klasja i vršnog lišća! 28.04.2017.

Posljednja preporuka proizvođačima ozimih žitarica upućena je krajem prvog tjedna mjeseca ožujka o.g. (06.3. 2017.) radi preporuke suzbijanja neželjenih biljaka – korova. Premda je u veljači o.g. tek na nekim lokalitetima zabilježeno oborina u količini nešto većoj od prosjeka (npr. Belica, Trnovčak, Donji Pustakovec) (u količinama 52,8 do 60,4 mm), nakon početka ožujka bilježimo značajno manje padalina od očekivanih prosjeka i stvarne potrebe poljoprivrednih kultura na oranicama!

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za patogenezu uzročnika bolesti ozimog ječma za mjesec travanj 2017. godine:

Mjerni lokalitet

Ukupno oborina (mm)

1.-28.4. (6.00h) 2017.

Vlaženje lišća (min)

1.-28.4. (6.00h) 2017.

Prosječna temperatura zraka za travanj 2017.

Trnovčak

17,0 mm

3.925 minuta

11,5°C

Novakovec

14,4 mm

3.800 minuta

11,1°C

Belica

23,8 mm

4.045 minuta

11,4°C

Orehovica

11,0 mm

1.470 minuta

11,7°C

Donji Pustakovec

9,2 mm

3.210 minuta

11,5°C

Kotoriba

4,2 mm

4.325 minuta

10,5°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom travnja u Međimurju očekujemo 53,5 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 10,3°C

U Tablici 1. navedeni su neki mjerni podatci na nekim mjernim lokalitetima u zapadnom, središnjem i istočnom dijelu Međimurske županije! Manjak oborina od višegodišnjeg prosjeka nastavljen je iz mjeseca ožujka o.g., pa usjevi ozimog ječma nisu tijekom travnja napredovali u rastu i razvoju kao proteklih sezona. Površinski slojevi zemljišta dodatno su isušeni zbog većeg broja vjetrovitih dana! Vrlo hladan i jaki vjetar uz naknadno dvije hladne noći s negativnim temperaturama zabilježenim u razdoblju 19.-22. travnja o.g. dodatno je oštetio i „šokirao“ usjeve ozimog ječma!

U takvim uvjetima zdravstvenim pregledima u ožujku i mjesecu travnju o.g. nije primijećena pojava i jači razvoj uzročnika bolesti ječma (npr. Pyrenophora, Rynchosporium, Puccinia, Erysiphe i dr.)! Premda je najmanje oborina zabilježeno u istočnom dijelu Županije (Kotoriba) vlaženje biljnih organa na tim je lokalitetima najduže trajalo zbog blizine rijeka Mure i Drave, te učestalih rosa i moguće magle! Stoga moguću jaču pojavu bolesti ozimog ječma u narednom razdoblju očekujemo na poljima u riječnim dolinama!

Tijekom proteklih tjedan dana usjevi ozimog ječma počinju klasanjem, a zdravstveno stanje vršnog lišća i klasja bitno je za konačnu količinu i kvalitetu uroda.

Moguća pojava i naknadni razvoj bolesti ozimog ječma ovisi o količinama i rasporedu oborina tijekom svibnja i lipnja o.g.! Stoga obavještavamo proizvođače ozimog ječma da pregledaju zdravstveno stanje usjeva i nakon klasanja (početkom cvatnje) primijene neki od dopuštenih i dovoljno djelotvornih fungicida na važnije uzročnike bolesti (vidi Tablicu 2.). Naročito to vrijedi za usjeve koji se uzgajaju sjetvom sjemena iz vlastite reprodukcije ili na poljima zasijanim tzv. "farmerskim sjemenom".

Tablica 2. Neki pripravci dopušteni u Republici Hrvatskoj za suzbijanje najvažnijih bolesti  ječma (Pyrenophora, Rynchosporium):

Djelatna tvar

Pripravak

Primjena (lit./ha)

pikosistrobin & ciprokonazol

Acanto Plus SC

0,75-1

azoksistrobin & ciprokonazol

Amistar Extra

0,6-0,8

azoksistrobin & klortalonil

Amistar Opti

2,5

epoksikonazol & metiltiofanat

Duett Ultra

0,4-0,6

epoksikonazol & fenpropimorf

Opus Team

1,5

epoksikonazol & krezoksim-metil

Controlan

0,8-1,0

flutriafol

Impact 25 SC,

Pointer

0,5

1,0

metkonazol

Caramba SL

1,2-1,5

tebukonazol

Folicur EW 250, Tebusha i sl.

0,5-1,5

tebukonazol & protiokonazol

Prosaro 250 EC

0,75-1,0

tebukonazol & spiroksamin & triadimenol

Falcon 460 EC

0,6

trifloksistrobin & ciprokonazol

Sphere 535 SC

0,35

prokloraz

Mirage 45 EC, Zamir EC

1,0

piraklostrobin & epoksikonazol

Opera SE

1,25

tiofanat-metil

Topsin 500 SC

1,4

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Na manjim je površinama pri proizvodnji ozimog ječma za vlastite potrebe gospodarstva moguće koristiti pripravak Falcon EC u količini 1 dcl/500 čhv.

Iskustva iz ranijih sezona pokazuju da vlažni meteorološki uvjeti tijekom mjeseca svibnja omogućuju snažniju epifitociju bolesti lista, vlati i klasa ozimog ječma, što uz nedostatak proljetnih oborina i niske temperature zabilježene neposredno pred klasanje ječma, može dodatno umanjiti očekivanu količinu i kvalitetu prinosa. Moguće je istovremeno sa zaštitom usjeva ječma od gljivičnih bolesti koristiti i vodo-topljiva folijarna gnojiva za završnu gnojidbu preko lista, vlati i klasja usjeva.

Utrošiti 350-400 litara škropiva/ha. Navedeni pripravci imaju najčešće propisanu karencu u žitaricama od 35 do 42 dana.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis