Obavijest proizvođačima proljetnog luka uzgojem sadnjom lučica! 25.04.2017.

Prije dvadesetak dana (05.04. o.g.)  upućena je preporuka proizvođačima luka o preventivnim mjerama zaštite usjeva. Razlikujemo uzgoj luka kratkog i dugog dana (zimski i proljetni), od koji se obje vrste mogu saditi lučicama ili uzgajati izravno iz sjemena! Na većini planiranih površina sjetva i/ili sadnja usjeva luka dugog dana (proljetni luk) obavljena je već krajem mjeseca veljače o.g. ili najkasnije početkom mjeseca ožujka o.g! Zbog vrlo malih količina oborina u proteklih mjesec dana usjevi proljetnog luka iz sjemena/lučice relativno se sporo razvijaju (usjeve proljetnog luka iz sjemena potrebno je navodnjavati orošavanjem, a  usjevi proljetnog luka iz lučice na većini površina imaju razvijena 3-4 zelena lista).

U proteklih smo mjesec dana zabilježili vrlo malo oborina (posljednjih je petnaestak dana na većini mjernih lokaliteta palo manje od 8 mm kiše). Pritom je broj vjetrovitih dana bio značajan, u razdoblju 19.-22. travnja o.g. zabilježen je vrlo jaki i hladan sjeverni vjetar sa naknadno dva jutra sa negativnim temperaturama zraka! U takvim danima nismo bilježili optimalne razvoj najvažnijih bolesti zimskog luka (Peronospora, Botrytis) (izuzev usjeva koji se navodnjavaju orošavanjem ili kišenjem). Ipak, temperature zraka koje smo bilježili u prvih 17 dana mjeseca travnja o.g. (najčešće s vrijednostima većim od +18°C), pogodovale aktivnom letu uzročnika prezimljujuće (prve) generacije "crvljivosti" luka i poriluka: lukove muhe (Delia antiqua) i minera poriluka (Napomyza gymnostoma)! Na uzročnike crvljivosti luka naročito su tijekom travnja osjetljivi usjevi proljetnog luka koji se uzgajaju sadnjom lučica! Slično upozorenje za preventivnu zaštitu usjeva češnjaka od češnjakove muhe (Helomyza lurida) upućena je preporukom u prvoj polovici mjeseca ožujka o.g. (09.3. 2017.)!

 

Tablica 1. Neki insekticidi dopušteni za folijarnu primjenu u usjevima luka:

Insekticidi

Laser

duhanov trips

0,12-0,2 lit./ha (4x) (najmanji razmak tretiranja 7-10 dana)

K=7 dana

Fastac 10 SC

zelena uš, sovice

0,15 lit./ha (2x)

K=7 dana

Karate Zeon

duhanov trips

 0,16 lit./ha (2x)

K=14 dana

Cythrin Max

uši, tripsi, cvrčci, sovice

0,1 lit./ha (2x)

K=3 dana

Rogor 40 EC

duhanov trips

0,5-0,6 lit./ha (2x)

K=14 dana

Calypso SC

tripsi

0,2 lit./ha (2x)

K=21 dan

Actara WG

tripsi

0,2 kg/ha (1x)

K=7 dana

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

U našoj zemlji dopuštenje za folijarno suzbijanje različitih štetnih organizama životinjskog podrijetla na usjevima luka imaju pripravci navedeni u Tablici 1.! Pritom za folijarno suzbijanje različitih uzročnika „crvljivosti“ luka niti jedno sredstvo nema registraciju, ali iskustva iz prakse potvrđuju da su primjerice u tu svrhu djelotvorni dimetoat (Rogor EC), spinosad (Laser KS) i tiametoksam (Actara WG)!

Preporučujemo utrošiti nešto više škropiva (400-600 lit./ha), te dodati pomoćna sredstva za poboljšanje učinka pesticida (npr. Etalfix Pro, Inex-A, Silwet i dr.).

Uz pridržavanje plodoreda, pokrivanje gredica luka, poriluka i češnjaka na manjim površinama paučinastom folijom smanjuje u narednom razdoblju napad prezimljujuće populacije povrtnih muhe (lukove muhe, minera poriluka).

Pri uzgoju luka proljetnom sjetvom sjemena najčešće izbjegavamo napad lukove muhe jer usjev još nije dovoljno razvijen u prvoj polovici mjeseca travnja da bi muha na isti odlagala jaja, ali proljetni luk iz lučica (od razvoja 2-3 lista) vrlo je osjetljiv na napad prezimljujuće populacije lukove muhe!

Prije primjene sredstva za zaštitu bilja pri uzgoju luka i poriluka obavezno proučiti upute uz dopuštene djelatne tvari u našoj zemlji, te se obavezno pridržavati ograničenja (vrijeme primjene, najveći broj dopuštenih primjena u sezoni, doza ili količina, propisana karenca).

U vrtovima uz okućnice za vlastite potrebe gospodarstva zaštitu luka od uzročnika "crvljivosti" svakako preporučujemo provoditi ne-kemijskim mjerama: poštivanjem plodoreda, postavljanjem žutih ljepljivih ploča i prekrivanjem gredica sa zimskim i/ili proljetnim lukom paučinastim folijama u vrijeme leta i odlaganja jaja prve ili prezimljujuće generacije uzročnika "crvljivosti" luka!

VAŽNO: Usjeve luka koji se namjeravaju koristiti kao "mladi luk" nije dopušteno tretirati kemijskim sredstvima za zaštitu bilja!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis