Uputa proizvođačima uljne tikve! 26.04.2017.

Nakon sadnje krumpira, sjetve soje, manjih površina šećerne repe, ovih dana većina međimurskih proizvođača završava sjetvu kukuruza i započinje sjetvu uljne tikve. Tijekom mjeseca travnja o.g. umjesto prosječno očekivanih 53,5 mm do današnjeg jutra na mjernim lokalitetima u Međimurju je zabilježeno tek 3,2 mm (Kotoriba) do 22,2 mm kiše (Belica). Unatoč vrlo hladnom razdoblju u danima 19.-21. travnja o.g., u prosjeku je bilo iznadprosječno toplo (naročito u prvoj polovici travnja)! Umjesto očekivanog prosjeka 10,3°C dnevne temperature zraka u mjesecu travnju dostigle srednju vrijednost 11,4°C (npr. na lokalitetu Belica), a nove oborine moguće su naredna dva dana (27. i 28. travnja o.g.)! Najvažniji štetni organizmi koji ograničavaju uspješan uzgoj uljne tikve su neželjene biljke ili korovi, a kao u svim ostalim "okopavinama" najčešće se javljaju sjemenski korovi: limundžik ili ambrozija (Ambrosia), loboda (Chenopodium) i kostrva (Echinochloa). Moguće oborine naredna dva dana bile bi optimalne za djelotvornost zemljišnih herbicida, pa nakon sjetve a prije nicanja proizvođači uljne tikve mogu planirati osnovno suzbijanje korova (vidi Tablicu 1. sa priloženim ograničenjima). Prema iskustvima iz ranijih sezona takav pristup u uvjetima vrlo čestih i obilnih oborina je rizičan zbog moguće fitotoksičnosti (naročito na laganijim tlima sa manjim sadržajem humusa).

Zbog navedenih razloga i ograničenja u usjevima uljne tikve preporučujemo mehaničko suzbijanje korova kultivacijom i okopavanjem.

Tablica 1. Neka iskustva kod primjene kemijskih sredstva za zaštitu uljnih tikvi (herbicidi)i:

Pripravak

Štetni organizam

Primjena

Karenca

Herbicidi

*Dual Gold 960 EC

uskolisni korovi

1,25 lit./ha

K = OVP

*Koban 600

uskolisni korovi

2,0 lit./ha

K= OVP

***Stomp Aqua

uskolisni korovi

2,5-3,0 lit./ha

K = OVP

**Centium CS

širokolisni korovi

0,15-0,25 lit./ha

K = OVP

Leopard 5 EC

uskolisni korovi

1-1,25 lit./ha

K = 21 dan

Focus ultra EC

uskolisni korovi

1,5 lit./ha

K= 28 dana

*Pripravci Dual Gold, Koban 600 i Stomp Aqua CS su jedini herbicidi dopušteni prema rješenjima Ministarstva poljoprivrede za primjenu u bučama Republici Hrvatskoj, a pripravci Leopard 5 EC i Focus Ultra imaju dopuštenje u tikvenjačama temeljem proširenja primjene na male kulture!

**Pripravak Centium CS (klomazon) je ranije u Republici Hrvatskoj imao privremeno dopuštenje za primjenu u tikvama na zahtjev udruge proizvođača uljnih tikvi!

***Pripravak na osnovi pendimetalina smije se primjenjivati samo međuredno uz pomoć štitnika, što ukazuje na veliku mogućnost fitotoksičnosti herbicida na uljnu tikvu, a prema iskustvima iz Međimurja isto vrijedi za petoksamid  u pripravku Koban 600!

Pripravak Dual Gold 960 EC u količini 1-1,25 lit./ha ili Koban 600 EC u količini 2,0 lit./ha se koriste nakon sjetve a prije nicanja kulture, prvenstveno protiv jednogodišnjih uskolisnih i nekih jednogodišnjih širokolisnih korova. Pripravak Centium CS se ranijim Rješenjem koristio nakon sjetve a prije nicanja kulture u količini 0,25 lit./ha protiv jednogodišnjih širokolisnih i nekih uskolisnih korova. Nakon nicanja uljnih tikva mogu se protiv travnih korova (npr. protiv kostrve – Echinochloa crus galli) koristiti još pripravci Leopard 5 EC u količini 1-1,25 lit./ha ili Focus Ultra EC u količini 1,5 lit./ha.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis