Obavijest vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka! 21.04.2017.

Posljednja uputa za zaštitu plantažnih nasada upućena je još vrijeme pune cvatnje jabuka (prije 15 dana). U tom su razdoblju zabilježeni vrlo različiti temperaturni uvjeti: nakon što smo u razdoblju od 20. ožujka do 16. travnja o.g. bilježili iznadprosječno toplo, sunčano i suho razdoblje, nakon 17. travnja o.g. bilježimo pad vrijednosti temperature zraka (vidi Tablicu 1.)! U takvim uvjetima tijekom proteklog vikenda većina sorata jabuka završava cvatnjom, a središnji plodovi dominantnih sorata bili su promjera 3-8 mm (npr. Zlatni delišes, Idared, Jonagold i dr.). Nakon vrlo vjetrovitog i hladnog vremena posljednja dva dana (19. i 20.4. 2017.) jutros oko 6.00 sati su zabilježene negativne vrijednosti na svim mjernim lokalitetima u rasponu od -0,4° do -2,9°C (vidi Tablicu 1.)! Moguće negativne vrijednosti temperature zraka se očekuju i tijekom sutrašnjeg jutra! U takvim uvjetima treba provjeriti moguće zabilježene štete na plodovima jabuka i krušaka od negativnih niskih temperatura (ali i kod ostalih voćnih vrsta)!

Tablica 1. Podatci o brzinama vjetra i najnižim temperaturama na nekim lokalitetima u Međimurju:

Lokalitet

19.4. 2017.

20.4. 2017.

21.4. 2017.

min °C

vjetar

min °C

vjetar

min °C

Trnovčak

27,4 km/h

1,3°C

20,2 km/h

1,4°C

-1,5°C

Novakovec

9,7 km/h

1,6°C

8,3 km/h

1,6°C

-2,9°C

Belica

38,5 km/h

1,7°C

43,2 km/h

1,8°C

-1,0°C

Orehovica

23,4 km/h

1,5°C

28,1 km/h

1,9°C

-0,7°C

Donji Pustakovec

31,3 km/h

1,6°C

27,4 km/h

1,8°C

-0,9°C

Kotoriba

7,2 km/h

4,3°C

9,7 km/h

2,1°C

-0,4°C

U popodnevnim satima 19.4. 2017. (i tijekom 20.4. 2017.) zabilježena je vrlo hladna kiša sa snijegom u količinama 1,8 mm (Trnovčak) do 19,2 mm (Belica, a vlaženje biljnih organa zbog vrlo jakog sjevernog vjetra je trajalo od 555 minuta do 825 minuta. Uz prosječne temperature niže od 4°C smatramo da tada nisu ostvareni uvjeti za primarnu zarazu uzročnikom krastavosti (Venturia)!

Naredne oborine moguće su 23. i 26. travnja o.g., a opasnost od primarnih zaraza uzročnikom krastavosti je vrlo velika! Tek zametnute plodove moguće je zaštititi samo preventivnim pristupom.

Tablica 2. Mogući izbor nekih pripravaka (fungicida) za zaštitu jabuka od uzročnika krastavosti (Venturia)  nakon cvatnje:

Kemijska skupina

Djelatna tvar

Pripravak

Primjena (%)

 

površinski pripravci

kaptan

Merpan 80 WDG, Captan 80 WG

0,2 %

ditianon

Delan 700 WDG

0,05-0,075 %

Delan PRO SC

 

anilino-pirimidini

ciprodinil

Chorus 75 WG

0,02-0,03 %

pirimetanil

Pyrus SC 400

0,075 %

strobilurini

krezokism-metil*

Stroby DF

0,02 %

trifloksistrobin*

Zato 50 WG

0,015 %

kombinirani

ditianon & piraklostrobin*

Tercel WG

0,2-0,25 %

ditianon & pirimetanil

Faban SC

1,2 lit./ha

inhibitori biosinteze ergosterola (IBE)

difenkonazol*

Score 250 EC, Agro EC, Difcor EC

0,013-0,015 %

fenbukonazol*

Indar EW

0,06 %

*djelatne tvari uz krastavost suzbijaju i pepelnicu (Podosphaera)!

 VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Ovisno o izboru fungicida i količinama zabilježenih oborina razmaci tretiranja u plantažnim nasadima jabuke i kruške u kritičnom razdoblju iznose svega 4-7 dana. Redovito mijenjati djelatne tvari iz različitih kemijskih skupina fungicida sukladno njihovim ograničenjima (vidi najveći broj primjena u sezoni na www.mps.hr/fis).

Proteklo razdoblje do sredina mjeseca travnja o.g. (30.3.-13.4. 2017.) pogodovalo je aktivnom i kritičnom letu prezimljujuće moljca kružnih mina (Leucoptera malifoliella). Također, još dana 30. ožujka o.g. zabilježili smo početak leta breskvina savijača (Cydia molesta), a dana 12. travnja o.g. uhvaćen je prvi leptir jabučnog savijača (Cydia pomonella). U plantažnim nasadima jabuka bilježimo i let pojedinih vrsta savijača kožice ploda jabuke, npr. Archips! U nasadima jabuke gdje nije povišenim količinama mineralnog ulja (30-40 lit./ha) suzbijanja u prvoj zaštiti prezimljujuća brojnost zimskih jaja, valja pratiti populaciju crvenog voćnog pauka (Panonychus), naročito na osjetljivim sortama, npr. Braeburn, Gala, Fuji, Zlatni delišes, Elstar i dr.! Redovitim zdravstvenim pregledima valja pratiti populaciju ovih štetnika u narednom razdoblju, te procijeniti utjecaj zabilježenih negativnih temperatura na njihov razvoj i tek kada se očekuje razvoj njihove štetne populacije poduzimati usmjerene mjere zaštite!

Budući se na lišću nekih sorata (naročito Zlatni delišes) vide negativne fiziološke posljedice jačih i prohladnih sjevernih vjetrova zbog dehidracije lisnog tkiva, moguće je planirati dodavanje bioloških hranjiva s naglašenim sadržajem aminokiselina (vidi preporuku od 20.4. 2017.).

U nasadima kruške valja pratiti populaciju kruškine buhe (vidi Tablicu 3.) i prema potrebi poduzeti mjere zaštite prema ranijim uputama (od 6.4. 2017.)!

 Tablica 3. Razvoj ovogodišnje prezimljujuće populacije kruškine buhe na netretiranim stablima Viljamovka žuta  u zapadnom dijelu Međimurske županije:

Datum pregleda:

Razvojni stadij štetne vrste

Razvojni i stadij krušaka i štetne posljedice

19.03. 2017.

Odrasle jedinke

BBCH 9 (vrhovi zelenih listova)

28.03. 2017.

Prva odložena jaja

BBCH 15 (pojava cvjetnih bijelih balona)

03.04. 2017.

Pojava prvih ličinki

BBCH 65 (puna cvatnja)

08.04. 2017.

Na pojedinim listovima >30 % ličinki iz jaja

BBCH 67 (kraj cvatnje)

(prva pojava "medne rose")!

U nasadima krušaka već nakon 4. travnja o.g. bilježimo pojavu prvih ličinki kruškine buhe iz odloženih jaja na naličju lišća uz glavnu lisnu žilu (praćeno na netretiranim stablima sorte Viljamovka na lokalitetu Sv.Urban), (Tablica 3.), pa vlasnicima plantažnih nasada krušaka preporučujemo poduzeti mjere usmjerene zaštite. Nakon cvatnje krušaka djelomično možemo smanjiti populaciju kruškine buhe primjenom neonikotinoida koji vrlo učinkovito suzbijaju lisne uši (Aphidae) i kruškinu osicu srčikaricu (Hoplocampa), npr. u našoj zemlju je u tu svrhu dopuštena primjena tiametoksama (Actara WG) (0,02 %) u kombinaciji sa mineralnim uljem (npr. Svjetlo mineralno ulje EC) (0,3 % – 0,5 %) ili neko drugo sredstva za poboljšanje učinka ("adjuvanti" ili okvašivači). Kod dodavanja mineralnog ulja voditi računa o koncentraciji primjene i mogućnosti miješanja sa fungicidima koje možemo istovremeno koristiti protiv uzročnika bolesti, jer povećana koncentracija mineralnog ulja ili njegova mješavina sa većinom fungicida uzrokuju jaču "mrežavost" plodova i palež lišća kruške! Moguću primjenu insekticida nakon cvatnje krušaka ograničiti u večernjim satima, a cvatući pokrov u nasadu prije toga mora biti pokošen.

U nasadima krušaka također preporučujemo preventivnu zaštitu protiv uzročnika krastavosti (Venturia), prvenstveno preventivnom primjenom radi kvalitetne zaštite plodova.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis