Obavijest vlasnicima plantažnih nasada bresaka, nektarina, trešnja i šljiva! 13.04.2017.

Posljednja uputa za koštičavo voće upućena je prije 10 dana. Tih su dana nektarine i neke sorte bresaka završile cvatnjom, na šljivama je zabilježen početak precvjetavanja, dok su kasne sorte trešnje u plantažnim nasadima bile tek pred otvaranjem prvih cvjetova.

Premda su proteklih 10-tak dana padaline često najavljivane, na mjernim je lokalitetima Međimurske županije kiše je zabilježeno vrlo malo. Nakon 20. ožujka o.g. dominira iznadprosječno toplo, uglavnom sunčano, vrlo suho i povremeno vjetrovito razdoblje sa kroničnim nedostatkom oborina. Na nekim smo lokalitetima istočnog dijela Županije tijekom jučerašnjeg jutra zabilježili slabiji mraz (-0,1°C).

U takvim uvjetima nismo zabilježili optimalne uvjete za razvoj najčešćih bolesti koštičavog voća (Monilinia, Stigmina, Blumeriella), ali su zabilježeni optimalni uvjeti za aktivnost i početni porast populacije nekih štetnih organizama životinjskog podrijetla (npr. voćnih osica, lisnih uši, tripsa i sl.). U narednih 4-5 dana ponovno očekujemo nestabilno razdoblje s najavljenim mogućim padalinama.

Tek s uvjetima jačeg kišnog razdoblja uz dugotrajno vlaženje lišća i vrlo visokom vlagom zraka zabilježit ćemo optimalne uvjete za početni razvoj krastavosti (Venturia carpophilla), šupljikavosti lišća (Stigmina carpophilla), kozičavosti (Blumeriella jaapii) te pepelnice (Sphaerotheca pannosa var. persicae) na lišću i plodovima u razvoju, dok se na šljivama osim šupljikavosti još pojavljuju plamenjača (Polystigma rubrum) i naročito hrđa lišća šljive (Tranzchelia pruni spinosae).

Stoga je u nasadima bresaka, nektarina, trešnja i šljiva u narednom razdoblju moguće koristiti površinske fungicide na osnovi kaptana (npr. Captan ili Castor WP 50) (dopuštenje za šljive, breskve, nektarine) ili folpeta (npr. Futura 50 WP) (dopuštenje samo za šljive) ili mankozeba (Dithane M-45 i slično) (dopuštenje za šljive), te im po potrebi dodati ili samo koristiti jedan od sustavnih pripravaka, npr. tebukonazol & trifloksistrobin (Nativo WG) (dopuštenje za breskve, nektarine, šljive i trešnju) ili fenbukonazol (Indar EW) (dopuštenje za šljive, trešnje, marelice i breskve) ili boskalid & piraklostrobin (Signum DF) (dopuštenje za koštičave voćke) ili primjerice ciprodinil (Chorus 50 WG) (dopuštenje za breskvu, nektarinu, marelicu i šljivu).

Ponavljamo uputu vlasnicima nasada šljiva o ovogodišnjim optimalnim uvjetima za aktivnost šljivinih osica i potrebi njihova suzbijanja, ali tek krajem masovnog otpadanja latica (ovisno o lokalitetu i završetku cvatnje dominantnih sorata šljiva)! Ukoliko još nije provedeno suzbijanje šljivinih osica isto preporučujemo još narednih par dana, isključivo u večernjim satima, odnosno u doba dana kada pčele medarice ne lete! Pritom cvatući podrast ispod voćaka (npr. maslačak) prije primjene insekticida mora biti pokošen. Krajem cvatnje šljiva moguće koristiti pripravak na osnovi acetamiprida (Mospilan SG)(0,0125 %) (125 g/ha), koji je registriran za suzbijanje šljivinih osica (Hoplocampa spp.) i lisnih uši (Aphidae).

Od štetnih organizama u nasadima bresaka, nektarina i trešnja krajem cvatnje obično bilježimo jače množenje lisnih uši (Aphidae), a moguće još tripsa (Thrips spp.) (nektarine!) i fitofagnih stjenica (Calocoris, Lygocoris, Lygus, Nezara, Palomena). Nakon cvatnje koštičavih voćaka moguće je ranije preporučenim fungicidima dodati pripravak na osnovi acetamiprida (Mospilan SG) (dopuštenje za breskve, nektarine i trešnje).

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Početni let prezimljujuće breskvina savijača (Cydia molesta) i šljivina savijača (Cydia funebrana) započeo je već nakon 29. ožujka o.g.,! Preporuke za njihovo moguće usmjereno suzbijanje biti će upućene naknadno (tijekom svibnja)!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis