Obavijest proizvođačima ranih kupusnjača i presadnica na otvorenom 13.04.2017.

Rane sorte kupusnjača presađuju se u travnju u polje. Neposredno prije presađivanja zaštita od kupusne lisne uši i lisnih sovica u kupusu može se provesti tretiranjem presadnica.  Presadnice se  tretiraju namakanjem korijena i korijenovog vrat (nikako ne potapati donje listove) u  kontejnerima prije presađivanja  u trajanju od 15 minuta u 0,1% (10 ml/10 l vode) otopinu jednog od insekticida. Od insekticida se mogu koristiti pripravci na osnovi aktivne tvari imidakloprida: CONFIDOR 200 SL BOXER SL 200, DALI, KOHINOR 200 SL. Preparati iskazuju učinak do 60 dana.

Nakon sadnje preporučuje se na kolčiće visine 30 cm postaviti žute ljepljive ploće zbog praćenja pojave odraslih oblika kupusne muhe (Delia radicum) i pojave kupusnih buhača (Phyllotreta spp.).

Na gredicama gdje je sjeme kupusa zasijano za kasnu proizvodnju, na presadnicama štete mogu pričiniti kupusni buhači (Phyllotreta spp.). Kad se utvrdi oštečenje više od 10 % lisne površine može se upotrijebiti jedan od insekticida:

ROGOR 40 (dimetoat). Primjenjuje se u količini 0,6 L/ha, uz utrošak vode 300-400 L/ha. Sredstvo se primjenjuje do faze kada glavice postižu 50 % svoje pune veličine. 

FASTAC 10 EC (alfa-cipermetrin). Primjenjuje se u količini 75 ml/ha. Može se primijeniti na istoj površini jedan do dva puta godišnje.

CYTHRIN MAX (cipermetrin) Primjenjuje se u količini od 100 ml/ha. Dozvoljene su maksimalno 2 primjene, u razmaku koji ne smije biti kraći od 10 dana.

NURELLE D,  CHROMOREL D (cipermetrin). Dozvoljena primjena 1 put godišnje u  količini od 0,6 l/ha. Utrošak vode: 200 – 1.000 l/ha.

Zaštita od korova može se provesti prije presađivanja primjenom jednog od herbicida:

DEVRINOL 45 FL (napropamid). Namjenjen je za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova. Zbog hlapljivosti treba ga plitko unijeti u tlo (2-5 cm). Doza primjene 2,0-4,0 l/ha.  

GOAL, GALIGAN 240 EC (oksifluorfen). Namijenjen je za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova. Doza primjene je 2,0-3,0 l/ha.

STOMP 330 E (4-5 l/ha), PENDIGAN 330 EC (4 l/ha), STOMP AQUA (2,5-3 l/ha uz inkorporaciju), SHARPEN 330 EC (4-5 l/ha, može i uz inkorporaciju u tlo 1-2 cm) (pendimetalin).  Namjenjen je za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i nekih širokolisnih korova.

Preparate primijeniti prema preporukama proizvođača.

Voditi evidenciju  o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju  se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primjenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis