Obavijest vlasnicima plantažnih nasada jabuka! 31.03.2017.

Dana 17. ožujka o.g., odnosno prije 14 dana, uputili smo preporuku vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka o prvim mjerama zaštite, naročito u nasadima gdje se pojavljuje kritična populacija štitastih uši i crvenog voćnog pauka, pa je početkom vegetacije preporučljivo koristiti povišenu količinu mineralnih ulja!

Nakon 20. ožujka o.g. (odnosno u posljednjih 11 dana) najviše su dnevne temperature zraka na većini mjernih lokaliteta Međimurske županije u dva navrata bile nekoliko dana uzastopno veće od 20°C (u razdoblju 20.-23.3. i ponovno 28.-29.3.) (uz najvišu izmjerenu vrijednost 24,0°C)! Od početka 2017. godine zbroj prosječnih dnevnih temperatura iznad 0°C tijekom jučerašnjeg dana na području zapadnog dijela Županije bio je veći od 400°C! U takvim uvjetima bilježimo u protekla dva dana početak otvaranja prvih cvjetova na dominantnoj sorti jabuka u plantažnim nasadima Idared (2-3 dana ranije nego protekle 2016.)! Iznadprosječno je suho i toplo, naročito nakon 20. ožujka o.g. (vidi Tablicu 1.)!

Tablica 1. Neke izmjerene vrijednosti temperature i oborina u Međimurju tijekom mjeseca ožujka 2017.:

Mjerni lokalitet

Oborine (mm)*

Broj kišnih dana >10 mm

Temperatura**

Broj toplih dana s >20°C

Sveti Juraj u Trnju

17,0

1

8,9°C

6

Orehovica

18,6

1

10,2°C

7

Belica

17,0

1

9,2°C

5

Novakovec

14,2

0

8,5°C

5

Trnovčak

20,0

1

10,0°C

4

*očekivane mjesečne količine oborina 54,8 mm!

**očekivana prosječna temperatura zraka tijekom višegodišnjeg razdoblja iznosi 5,6°C!

Premda su oborine bile najavljivane u nekoliko navrata tijekom razdoblja 19.-23.3. 2017. isto se nije ostvarilo! Moguće naredne količine oborina najavljene su početkom idućeg tjedna (3. i 4. travnja o.g.?), što tek uz količine >=10 mm značajno povećava opasnost od prve ovogodišnje primarne infekcije uzročnikom krastavosti (Venturia)!

Vlasnike plantažnih nasada jabuka upozoravamo na redovito praćenje najava mogućih oborina, jer zbog reducirane zaštite tijekom ljetnog razdoblja protekle 2016. prezimljujući potencijal krastavosti na zaraženom prošlogodišnjem lišću ocjenjujemo vrlo velikim. Za primarne su zaraze uzročnikom krastavosti optimalne toplije kiše u narednom razdoblju, a kod prohladnog vremena zadržavanje vlage na zelenim biljnim voćnim organima mora trajati barem dva dana (48 sati)!

Tijekom cvatnje jabuka moguće je koristiti fungicide koji nemaju negativni utjecaj na klijavost polena!

Tablica 2. Neki površinski organski pripravci koji se često koriste protiv uzročnika krastavosti (Venturia inaequalis) u nasadima jabuka prije početka cvatnje:

 

Djelatna tvar

Pripravak

%*

 

mankozeb**

Dithane M-45, Dithane DG NeoTec, Mankozeb M-45, Pinozeb M-45, Star 80 WP, Penncozeb 75 DG

 

0,25

dodine

Chromodin S-65 WP

0,06-0,1

kaptan

Merpan 80 WDG, Captan 80 WG, Captan WP 50, Kastor WP

0,2-0,3

metiram**

Polyram DF

0,25

propineb**

Antracol 70 WG

0,2

ditianon

Delan SC 750

0,05-0,075

ciram**

Ziram 76 WG

0,25

*Prije uporabe pročitati uputu uz kupljeno sredstvo i dozu ili količinu odrediti prema propisanoj koncentraciji primjene (do početka cvatnje u rodnim nasadima jabuke na slabo bujnim podlogama preporučujemo koristiti najmanje 400 litara škropiva/ha traktorskim raspršivačima bez dodatne opreme).

**Ograničenje: Djelatne tvari iz skupine ditiokarbamata (mankozeb, metiram, propineb, ciram) najviše tri puta godišnje, ne primijeniti uzastopno!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

U nasadima gdje se ranijih godina u jačoj mjeri pojavljivala bakterijska palež (Erwinia amylovora), moguće je u razvojnom stadiju pojave "ružičastog pupa" koristiti smanjenu količinu bakarnih fungicida (0,03-0,06 %) i miješati ih sa pripravcima na osnovi mankozeba ili propineba.

Nakon 26. ožujka o.g. pojavljuju se prvi simptomi pepelnice jabuka (Podosphaera leucotricha) iz zaraženih pupova, naročito na osjetljivim sortama (npr. Idared i Jonagold), pa u nasadima s jačim potencijalom bolesti preporučujemo do početka cvatnje planirati primjenu pripravaka navedenih u Tablici 3.

Tablica 3. Neki pripravci za suzbijanje pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) koji se mogu koristiti do početka cvatnje jabuka:

Djelatna tvar

Pripravak

Primjena

 

sumpor

Thiovit Jet, Kumulus, Kalinosul, Chromosul, Kossan, Sulfolac, Cosavet DF, Brimflo SC

 

0,3-0,5 %

bupirimat

Nimrod EC

0,04-0,05 %

penkonazol

Topas 100 EC

0,025 %

 Suzbijanje pepelnice u nasadima krušaka nije potrebno.

Također, iznadprosječno toplije i suho proteklo razdoblje pogodovalo je početnom razvoju štetnih organizama životinjskog podrijetla. Primjena klorpirifos-etila u kombinaciji s mineralnim/parafinskim uljem prema preporuci od 17. ožujka o.g. značajno je smanjila prezimljujuću populaciju štetnih organizma: lisnih uši (Aphidae  – Dysaphis spp.), gusjenica savijača pupova i listova (Hedya nubiferana, Spilonota ocellana), jabučnog cvjetojeda (Anthonomus pommorum), kalifornijske štitaste uši (Quadraspidiotus perniciosus) te jabučne krvave uši (Eriosoma lanigerum)!

VAŽNO: U punoj cvatnji jabuka ne preporučujemo primjenu insekticida!

Pred samu cvatnju ili s otvaranjem prvih cvjetova moguće je planirati protiv početne prezimljujuće populacije crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi), samo ako u prvoj zaštiti nije korištena povišena količina mineralnog/parafinskog ulja.

Također, vlasnici koji u prvoj zaštiti sa mineralnim/parafinskim uljem nisu koristili klorpirifos-etil, moraju voditi računa o mogućem suzbijanju štitasti i lisnih uši, jabučne krvave uši, te štetnih gusjenica savijača pupova prije početka cvatnje jabuka (vidi Tablicu 4.)!

Tablica 4. Neki insekticidi za suzbijanje štetnih organizama jabuke (kukci, grinje) u integriranoj proizvodnji prije početka cvatnje:

Štetni organizam

Djelatna tvar

Pripravak

Najveći broj primjena u vegetaciji

Štitaste uši

piriproksifen

Pyxal EC, Brai EC

1x (samo prije cvatnje)

Lisne uši, krvava uš, štetne gusjenice savijači pupova

flonikamid

Teppeki 500 WG

3x

pirimikarb

Pirimor 50 WG

3x

metoksifenzoid

Runner 240 SC

3x

fenoksikarb

Insegar 25 WP

2x

spinosad

Laser

2x

 

Crveni voćni pauk

klofentezin

Apollo SC

1x

etoksazol

Zoom SC

1x

 

Populacija karantenske kalifornijske štitaste uši (Quadraspidiotus) na nekim je lokalitetima zapadnog i središnjeg dijela Županije u danima 13.-28 ožujka o.g. procijenjena uspjehom prezimljenja od 0 % do 3,38 % (sorte Zlatni delišes i Braeburn)!

Pri sumnjama na pojavu karantenske kalifornijske štitaste uši postupiti sukladno "Pravilniku o mjerama za sprječavanje širenja i suzbijanja kalifornijske štitaste uši – Quadraspidiotus perniciosus Comst." (NN 17/09) od 27. siječnja 2009. godine. Moguće je u nasadima gdje se pojavljuju jača populacija štitastih uši koristiti novi pripravak Pyxal EC (Brai EC) (0,4 lit./ha) (samo jednom tijekom sezone, prije cvatnje jabuka!)! Pri suzbijanju štitastih uši koristiti povišenu količinu škropiva (barem 800 lit./ha).

Dodatna zaštita pčela: Moguću primjenu insekticida ograničiti na doba dana kada pčele ne lete, a prije aplikacije pokositi cvatući podrast! VAŽNO: Uredbom Europske komisije od 24.5. 2013. godine insekticidima na osnovi tiametoksama (Actara WG) i imidakloprida (Confidor, Boxer, Mido, Dali i Kohinor 200 SL ) je zabranjena folijarna primjena voćaka prije i tijekom cvatnje zbog zaštite oprašivača (pčela medarica, bumbara i solitarnih pčela)! Do zabrane su dovele spoznaje o mogućim negativnim posljedicama za pčelinje zajednice od ostataka neonikotinoida (npr. tiametoksam, imidakloprid) u gutacijskoj tekućini i peludu tretiranih biljaka!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis