Obavijest proizvođačima uljane repice 23.03.2017.

Obilaskom polja uljane repice zabilježena pojava repičinog sjajnika (Meligethes spp.).

Preporučamo poljoprivrednicima da pregledaju polja uljane repice kako bi pravovremeno donijeli odluku o tretiranju.

Kritičan broj repičinog sjajnika:

  •  kad su cvjetni pupovi još prekriveni lišćem: 0,8-1 sjajnik po terminalnom cvatu,
  •  kad pupovi postanu vidljivi: 1-1,5 sjajnika.

Za suzbijanje repičinog sjajnika registrirani su:

– organo-fosforni insekticidi: Pyrinex 250 CS, Reldan 22 EC
– organofosforni i piretroid: Chromorel D, Nurelle D, Kalinorel D
– piretroidi: Direkt, Fastac 10 EC, Decis 2,5 EC, Decide, Poleci, Sumialfa 5 FL, Karate Zeon, Karis, Lambda 5 EC, Vantex, Cythrin Max, Deca 25, Cyclone
– neonikotinoidi: Biscaya, Proteus 110 OD, Mospilan 20
– ostali insekticidi: Chess 50 WG.

Istraživanjima provedenim 2014. godine na području Koprivničko-križevačke županije u sklopu VIP projekta "Rezistentnost repičina sjajnika na piretroide i moguća rješenja" potvrđena rezistentnost repičina sjajnika na piretroide pa za zaštitu preporučamo koristiti insekticide iz drugih kemijskih skupina.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!

Mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail: Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis