Obavijest ratarima 20.03.2017.

Zaštita protiv korova u strnim žitima se može raditi u jesen i u proljeće.

U proljeće dozvolu u fenofazi busanja ili do busanja usjeva imaju slijedeći herbicidi:

a.t.klortoluron – Tolurex 50 SC- pšenica ozima i ječam ozimi – post em u proljeće (BBCH 11-21) – jednogodišnji uskolisni korovi i jednogodišnji širokolisni korovi

a.t.klortoluron+diflufenikan – Tornado forte – pšenica ozima, ječam ozimi i pšenoraž (BBCH 13-29) – jednogodišnji travni korovi i jednogodišnji širokolisni korovi

a.t.jodsulfuron+mezosulfuron+diflufenikan- Alister Grande –pšenica ozima i pšenoraž (BBCH 12-14) – jednogodišnji travni i jednogodišnji širokolisni korovi, Alister New – ozima pšenica –BBCH 13-29- jednogodišnji travni korovi

Prije upotrebe bilo kojeg pripravka za zaštitu bilja detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom. Obratiti pozornost na propisane doze i na fenofazu razvoja korova i uzgajane kulture te vremenske uvjete kao i propisanu zaštitnu opremu kod priprave i primjene SZB.

Nakon provedene zaštite primijenjena sredstva upisati u evidenciju a ambalažu propisno zbrinuti.

Ukoliko prskalica nije atestirana potrebno je to napraviti jer je propisani zakonski rok već istekao (26.11.2016.). Javiti se najbližoj ovlaštenoj stanici.

Mira Živković,dipl.inž.
Mira.Zivkovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis