Obavijest ratarima 14.03.2017.

Korovi  su sve biljke na poljoprivrednim površinama koje nisu predmet našeg uzgoja. Konkuriraju kulturnim biljkama, u ovom slučaju, žitaricama, za prostor, hranu, vodu i svjetlo. Najveće štete žitaricama mogu nanijeti u periodu od početka busanja  do početka vlatanja pa je u tom periodu potrebno provesti suzbijanje korova.

Korovi koji niknu već na jesen, a nastavljaju rasti u proljeće su kamilica, mišjakinja ( črijevec), mrtva kopriva, divlji mak, priljepača ( bročika, mačak) te od korovnih trava slakoperka ili pahovka.

Za suzbijanje širokolisnih korova i jednogodišnjih trava, od razvijenih 2-4 lista pa do kraja busanja možete koristiti Alister Grande ili Tornado Forte. Pripravak Logran WG suzbija samo širokolisne korove pa ga je preporučljivo koristiti na površinama koje nisu zakorovljene korovnim travama, do kraja busanja.

U usjevima u kojima slakoperka predstavlja glavni problem mogu se za njeno suzbijanje koristiti Axial 50 EC ili Hussar OD. Njih možete koristiti do pojave zastavice, no ako za proširenje spektra djelovanja na širokolisne korove  dodajete  Logran WG, tada zaštitu  treba provesti do kraja busanja.

Ako Hussar OD ili Axial 50 EC kombinirate sa pripravkom Lancelot WG ( za suzbijanje širokolisnh korova), možete kombinaciju koristiti do pojave drugog koljenca.

Napominjemo da primjenu herbicida nije preporučljivo vršiti na usjevima koji su žuti i oštećeni od hladnoće.

Navedene pripravke treba koristiti sukladno FIS bazi podataka. Potrebno je voditi evidencije o primjenjenim sredstvima za zaštitu bilja.

                                                                                                        Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail Sanja.Greguric@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis