Obavijest proizvođačima uljane repice! 13.03.2017.

Sjetva uljane repice ujesen protekle 2016. godine odvijala u optimalnim uvjetima (tome su pogodovale iznadprosječna toplina i oborine prvog tjedna mjeseca rujna), a vremenski uvjeti tijekom listopada i studenog omogućili su iznadprosječni početni i "prezimljujući" razvoj ove uljarice. Ipak, nakon vrlo hladnog prosinca i siječnja već početkom ožujka o.g. je bila potrebna prihrana usjeva uljane repice.

Najviše su dnevne temperature u prvih 10tak dana mjeseca ožujka o.g. u središnjem dijelu Međimurja u više navrata su prelazili vrijednost +13°C, pa smo krajem proteklog tjedna (10.3.) tijekom najtoplijeg dijela dana na nekim lokalitetima zabilježili prvu pojavu proljetnih repičinih pipa (Ceutorhynchus). Zbog niskih jutarnjih temperatura ovih je dana njihova aktivnost umanjena, ali u drugoj polovici tjedna bilježimo rast temperatura zraka na vrijednosti veće od 15°C. Stoga u narednom razdoblju proizvođačima uljane repice preporučujemo redovito pratiti brojnost nametnika (štetnih pipa i naknadno repičinog sjajnika), te prema potrebi provesti prve mjere usmjerene zaštite.

Ranijih su se godina najčešće za suzbijanje štetnih ranoproljetnih pipa u usjevima uljane repice koristili organo-fosforni insekticidi i sintetski piretroidi (odnosno kombinacija djelatnih tvari iz navedenih skupina) (vidi Tablicu 1.). Još od 2014. sezone dopuštenje za suzbijanje repičinih pipa (mala repičina pipa, velika repičina pipa, repičina pipa komušarica) u našoj zemlji ima pripravak Biscaya OD u količini 0,3 lit./ha. Učinkovito suzbija i druge nametnike (repičin sjajnik, repičina mušica komušarica) (dozvoljena su 2 tretiranja uljane repice).

Na lokalitetima i poljima gdje se često zadnjih godina uzgaja uljana repice, pojavljuju se i gljivične bolesti (npr. bijela i suha trulež, siva plijesan, crna pjegavost) (npr. Phoma, Botrytis, Alternaria), na čiji razvoj prvenstveno utječe količina i raspored oborina.

Od fungicida, moguće je planirati za preventivno suzbijanje bijele truleži uljane repice (Sclerotinia), crne pjegavosti (Alternaria) i suhe truleži korijena i stabljike (Leptosphaeria syn. Phoma) nekim od fungicida koji su dopušteni u integriranoj proizvodnji (vidi Tablicu 2.): npr. metkonazol (Caramba), tiofanat-metil (Topsin 500 SC), te boskalid & dimoksistrobin (Pictor). Protiv bijele truleži i crne pjegavosti još je moguće koristiti tebukonazol (Folicur EW 250), azoksistrobin (Ortiva SC), te azoksistrobin & ciprokonazol (Amistar Extra). Na intenzitet pojave bolesti uljane repice najviše će utjecati količina i raspored oborina u narednih 60-tak dana, a moguće mjere suzbijanja bolesti uljane repice valja planirati prije početka cvatnje usjeva.

Tablica 1. Neki insekticidi dopušteni za suzbijanje repičina sjajnika (Meligethes) u našoj zemlji:

Kemijska skupina

Djelatna tvar

Pripravak

Primjena

organo-fosfati (OP)

klorpirifos-etil

Pyrinex 250 ME

Pyrinex EC 48

2 lit./ha; K=56

0,6-0,8 lit./ha; K=70

 

 

 

 

sintetski piretroidi*

alfa-cipermetrin

Direkt; Fastac EC

0,1 lit./ha; K=42

deltametrin

Decis EC; Decide; Poleci

0,3 lit./ha; K=42

esfenvalerat

Sumialfa FL

0,1-0,15 lit./ha; K=42

lambda-cihalotrin

Karate Zeon; Karis; Lambda EC;

0,15 lit./ha; K=28

gama-cihalotrin

Vantex MC

0,06 lit./ha; K=42

cipermetrin

Cythrin Max EC

50 ml/ha; K=21

kombinirani (OP + sintetski piretroidi)

klorpirifos-etil + cipermetrin

Kalinorel D; Chromorel-D; Nurelle D EC

0,75-1 lit./ha; K=56

neonikotinoidi**

tiakloprid

Biscaya OD

0,3 lit./ha; K=30

acetamiprid

Mospilan SP

80-100 g/ha; K=OVP

ostale skupine

pimetrozin

Chess WG

0,15 kg/ha; K=OVP

*djelatne tvari iz skupine sintetskih piretroida dopuštene na istoj površini samo jednom tijekom sezone, u nekim područjima kontinentalne Hrvatske dokazana je rezistentnost (otpornost) repičinog sjajnika na ovu skupinu insekticida!

**neonikotinoidi su vrlo učinkoviti na pipe!

VAŽNO: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Tablica 2. Neki fungicidi dopušteni za primjenu u uljanoj repici:

Kemijska skupina

Djelatna tvar

Pripravak

Primjena

IBE (triazoli)

metkonazol*

Caramba SL

1-1,25 lit./ha (2x) K=56

tebukonazol

Folicur, Tebusha

1-2 lit./ha (2x) K=56

tebukonazol & difenkonazol

Magnello SC

0,8 lit./ha (2x) K=60

tebukonazol & protikonazol

Prosaro EC

0,8 lit./ha (2x) K=56

benzimidazoli

tiofanat-metil

Topsin SC

1,2-1,4 lit./ha (1x) K=14

strobilurini

dimoksistrobin & boskalid

Pictor DF

0,3-0,5 lit./ha (2x) K=56

azoksistrobin

Ortiva, Tazer

1 lit./ha (1x) K=OVP

azoksistrobin & ciprokonazol

Amistar Extra

0,75-1 lit./ha (2x) K=30

*ujesen se koristi za regulaciju rasta (4.-6. list) u dozi 0,7 lit./ha!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis