Obavijest proizvođačima strnih žitarica ! 08.03.2017.

Obavještavamo poljoprivrednike da obave prihranu strnih žitarica kako bi nakon toga mogli izvršiti suzbijanje korova.  Naime nakon zimskog perioda važno je obaviti kvalitetno prihranu kako bi žitarice bile u što boljoj kondiciji prije suzbijanja korova.  Suzbijanje korova treba provesti kada se razviju prvi listovi pa do kraja busanja.  Najčešći jednogodišnji širokolisni korovi u strnim žitaricama su kamilica, mrtva kopriva, črevec dok su najčešći jednogodišnji uskolisni korovi u žitaricama slakoperka, divlja zob i mišji rep.  Herbicidi koje možete koristiti za suzbijanje ovih korova su Alister Grande ( 1 l/ha), Tornado forte ( 1,25 l/ha), Logran WG (35-40 g/ ha), Herbaflex  ( 2 l/ha). 

Upozoravamo da s obzirom na rok sadnje i izboru sjemena nisu svi usjevi u istom stadiju razvoja, stoga prije suzbijanja korova pregledajte usjeve i točno  odredite stadij  razvoja biljaka  kako bi se suzbijanje korova obavilo u optimalnom razvojnom stadiju.

Suzbijanje korova provodite za mirnog  vremena  kada nema vjetra kako ne bi došlo do zanošenja sredstva na susjedne  kulture .  Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.ing.agr
Andreja.Vukalovic.Pofuk@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis