Obavijest ratarima! 03.11.2016.

Nakon sjetve ozimih žitarica preporuka je za tretiranje korova koji niču zajedno s žitaricama i konkurencija su kulturi za vodu, hranjiva i svjetlost.

Korovi  koji predstavljaju problem su bročika, kamilica, mišjakinja, čestoslavica, crvena mrtva kopriva, divlji mak, mišji repak, slakoperka, vlasnjača, divlja zob i dr..

Herbicidi koji se mogu primijeniti nakon sjetve, a prije nicanja žitarica te do 3 lista žitarica su

Legato plus, Sharpen 330 EC, Filon 80 EC, Alister grande, Alister new, kombinacija Lograna 20 WG i Filona 80 EC.

Podatke o primijenjenom sredstvu za zaštitu bilja upisati u evidencijski list, a prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN.142/12, članak 30. stavak 3).

Sredstva za zaštitu bilja primjeniti sukladno uputi, a ambalažu  zbrinuti na propisan način.

Svi podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su na adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12), uređaji za primjenu sredstava za zaštitu bilja koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitim tehničkim pregledima, a krajnji rok do kojeg moraju biti najmanje jednom pregledani je 26.11.2016. godine.

Natalija Peter-Hunjadi, dipl.ing.agr.,
natalija.peter.hunjadi@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis