Obavijest proizvođačima uljanje repice! 14.09.2016.

Sjetva uljane repice je pri samom kraju. Kod proizvođača koji su obavili sjetvu u ranijim rokovima, uljana repica je u fazi 2-4 lista. Tijekom pregleda utvrđen je jak let repičine ose listarice (Athalia rosae ) i uočene su pagusjenice u prvim razvojnim stadijima na donjoj strani lista.Tretiranje je potrebno izvršiti ukoliko se pronađe 0,5 pagusjenice /list ili 50 pagusjenica na m².  Kod usjeva koje se nalaze u fazi kotiledona treba vršiti pregled na prisutnost kupusnih buhača (Phyllotreta spp.) te pregled na prisutnost crvenoglavog repičinog buhača (Psylloides chrysocephala). Crvenoglavog repičinog buhača potrebno je suzbijati  ukoliko se pronađe 2 buhača na m². U tablici 1. navedeni su insekticidi koji imaju dozvolu za suzbijanje ovih štetnika na uljanoj repici.

Tablica 1.

Aktivna tvar

Naziv preparata

      Karenca/broj primjena

      Namjena

Doza

Alfa-cipermetrin

DIREKT

42

2x

Repičina osa listarica

 

0,1   l/ha

Cipermetrin

CYTHRIN MAX

21

2x

Kupusni buhači

Repičin crvenoglavi buhač

50ml/ha

Deltametrin

DECIS 2,5 EC

45

4x

Kupusni buhači

Repičin crvenoglavi buhač

0,3l/ha

Lambda-

cihalotrin

KARIS 10 SC

 

 

KARIS

 

42

2x

 

Repičina osa listarica

Lisne uši

Repin buhač

 

Repičina osa listarica

 

 

50-55 ml/ha

 

0,1-0,12l/ha

Esfenvalerat

SUMIALFA 5 FL

42

1x

Repičina osa listarica

Repičin crvenoglavi buhač

 0,1-0,15 l/ha

Acetamiprid

MOSPILAN 20 SG

56

1x

Repičina osa listarica

Lisne uši

Repin buhač

150-200g/ha

Lambda-cihalotrin

KARATE ZEON*

28

2x

lisne uši

insekti grizući

 

0,15l/ha

Za suzbijanje bolesti koje se javljaju na uljanoj repici, tretiranja u jesen moguće  je obaviti neki od dolje navedenih fungicida iz tablice 2. Pripravci Caramba i Magnello mogu se koristiti i kao regulatori rasta.

 

Tablica 2.

Aktivna tvar

Naziv preparata

Bolest

Faza primjene

Doza   l,kg/ha,

Azoksistrobin

Difenkonazol

AMISTAR GOLD

bijela trulež

suha trulež

Preventivno, primjena u jesen u fazi od 4 lista

1

 

 

Metkonazol

 

 

CARAMBA

 

bijela trulež

koncentrična pjegavost

suha trulež

 

primjena u jesen u fazi 4-6 listova, služi za  regulator razvoja

 

 

 

0,7-1 l

 

 

 

 

 

 

 

Tebukonazol

 

 

 

FOLICUR  250  EW

 

 

 

 

TEBUSHA 25 % EW

TEBKIN 250 EW

TEBUCOL

TEBU SUPER 250   EW

 

bijela trulež

koncentrična pjegavost

siva plijesan

 

 

 

bijela trulež

koncentrična pjegavost

suha trulež

 

 

U jesen u fazi 6 – 7listova

 

 

 

 

1,5-2

 

 

 

 

 

1

 

 

Protiokonazol

Tebukonazol

 

 

 

PROSARO 250 EC

suha trulež stabljike i korijena

 

svijetla pjegavost

u jesen odmah nakon prve pojave znakova bolesti, ponoviti primjenu u kasnu jesen/zimu ako se simptomi bolesti vrate

1

Tiofanat-metil

 

TOPSIN M 500 SC

bijela trulež

siva plijesan

koncentrična pjegavost

u jesen, u fazi 4-6 razvijenih listova (BBCH 14-16),

 

1,2

 

Difenkonazol

Tebukonazol

 

 

MAGNELLO

 

bijela trulež

koncentrična pjegavost

suha trulež

 od faze 4-6 listova u jesen, primjenom na uljanoj repici djeluje i kao regulator rasta biljaka

 

 

 

0,8

 

Fluopiram

Protiokonazol

 

PROPULSE

 

suha trulež

faza od četiri do osam razvijenih listova (BBCH 14-18), nakon pojave prvih pjega

 

1

 

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način, voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja te atestirati strojeve za primjenu sredstava za zaštitu bilja  i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna

 

 

 

 

Pripremi za ispis